Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, która w całym kraju utrudniała przetargi na grunty rolne. Zatrzymano dotąd dwie osoby, które w Wielkopolsce żądały od jednego z uczestników przetargu 20 tysięcy złotych za odstąpienie od licytacji.

Członkowie grupy startowali w przetargach, sztucznie podbijali ceny gruntów, a następnie od najbardziej zainteresowanych kupnem domagali się pieniędzy za swą rezygnację z licytowania.

Poszkodowanymi są najczęściej rolnicy, którzy dzierżawili ziemię wystawioną na sprzedaż. Agenci zabezpieczyli u zatrzymanych kilka tysięcy stron dokumentów przetargowych, a także kilkaset zaświadczeń wpłacenia przez nich wadium. Podejrzani występowali też w licytacjach komorniczych.

Według Biura takie działania przy licytacjach na zakup lub dzierżawę ziemi trwały przynajmniej pół roku, obejmowały cały kraj. To pierwsze zatrzymania w tym śledztwie.

(abs)