Prawie 3 mln zł otrzymało 40 metropolitalnych szkół na działania służące ograniczeniu zmian klimatu. W poniedziałek 29 listopada w Gdyni została podpisana umowa na dofinansowanie projektu “Klimat w szkołach metropolii", który realizuje Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Na terenie szkół zostaną wybudowane tzw. zielono-niebieskie inwestycje, przeszkoleni zostaną nauczyciele, a uczniowie zyskają wiedzę na temat działań ograniczających zmiany klimatu.

OMGGS otrzymał prawie 3 mln zł dofinansowania na projekt edukacyjny dla metropolitalnych szkół. W konkursie na najlepsze działania proklimatyczne złożono 82 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało zaledwie 6, w tym wniosek OMGGS pn. “Klimat w szkołach metropolii". Umowę na realizację projektu podpisali w poniedziałek 29 listopada  Diana Piotrowska, p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Michał Glaser prezes Zarządu OMGGS i Beata Neumann, wiceprezes Zarządu OMGGS.

Obszar Metropolitalny, jako wnioskodawca środków napisał doskonały wniosek. Konkurencja była bardzo duża, bo wpłynęło ponad 80 wniosków, a tylko 6 uzyskało dofinansowanie. Dlatego gratulujemy sukcesu. Jesteśmy przekonani, że środki trafią do właściwych beneficjentów, jakimi są uczniowie - osoby, które dzisiaj uczą się dbać o klimat, niwelować zmiany w klimacie - co w przyszłości przełoży się na właściwe decyzje i działania wielu pokoleń - mówiła Diana Piotrowska p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał, że wniosek Obszaru Metropolitalnego został napisany wzorcowo - przede wszystkim ze względu na solidarność Trójmiasta oraz kilkudziesięciu gmin wokół. Dzięki projektowi w 40 szkołach OMGGS zrealizujemy zielone ściany, ogrody przyszkolne oraz szereg tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, którą będą opiekować się uczniowie, która będzie służyć nauce na tematy związane ze zmianami klimatu - mówił Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

Umowa została podpisana  w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Legionów 27 w Gdyni, które - jako jedna z 40 metropolitalnych szkół - bierze udział w projekcie. 

Gdyńska trójka jest szkołą klimatyczną. Mamy wiele terenów zielonych, chcemy o nie zadbać i je wykorzystać. Korzystając z możliwości jakie dają Fundusze Norweskie chcemy stworzyć przestrzeń zewnętrzną, która stanie się nietypową zieloną salą dydaktyczną - mówił dyrektor III LO Wiesława Kosakowskiego.

Projekt wpłynie pozytywnie na zmiany klimatyczne, ponieważ nie tylko podnosi świadomość, ale także zielona ściana, która powstanie będzie działała na korzyść środowiska. Będą posadzone rośliny antysmogowe, uczniowie mocno się zaangażują i myślę, że będzie to coś większego - mówiła jedna z uczennic III LO Lola Hołda

Zielono-niebieskie inwestycje w szkołach i kampania edukacyjna

“Klimat w szkołach metropolii" to największy projekt edukacyjny realizowany na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Bierze w nim udział aż 40 szkół, zarówno  z dużych miast, jak Gdynia, Gdańsk, Tczew, Malbork, Rumia, jak i  małych miejscowości, jak Kłodawa, Bielkówko, Dębogórze czy Linia. Na terenie każdej ze szkół zgłoszonych do projektu zostaną wybudowane zielono-niebieskie inwestycje. Szkoły mają do wyboru:  skrzyniowy ogród deszczowy, gruntowy ogród deszczowy, nieckę infiltracyjną, kompostownik lub zieloną ścianę. 

Obiekty małej retencji naśladują naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spływu deszczówki. Są ważnym elementem przeciwdziałania skutkom zmian klimatu,

więc ich stworzenie na terenie szkół będzie mieć wymiar nie tylko funkcjonalny, ale też edukacyjny - mówi dr Wojciech Szpakowski, dyrektor ds. technicznych w spółce miejskiej Gdańskie Wody, która jest partnerem projektu.

W ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele przyrody, biologii lub geografii, otrzymają także niezbędne materiały dydaktyczne. Każda ze szkół dostanie również sadzonki i narzędzia do dodatkowych nasadzeń roślin. Zaprosimy również uczniów do udziału w konkursie "Chrońmy środowisko metropolii". 

Uzupełnieniem działań w szkołach będzie kampania społeczna mająca na celu informowanie o zmianach klimatu, gwałtownych zjawiskach pogodowych (deszczach nawalnych, suszach). Przedstawimy dobre praktyki w zakresie retencjonowania wody. O realizacji projektu będziemy informować na stronie internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych zorganizujemy konferencje prasowe, powstaną filmy edukacyjne, spot reklamowy, broszury i ulotki  informacyjne.

Projekt “Klimat w szkołach metropolii" potrwa trzy lata. OMGGS realizuje go we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym International Development Norway. Projekt będzie realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.