Narodowe Centrum Sportu wyda na Stadion Narodowy w Warszawie dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych - ustalił reporter RMF FM Piotr Glinkowski. Inwestycje, których nie przewidywał pierwotny projekt obiektu, zostaną zrealizowane na podstawie odrębnych przetargów.

Zobacz również:

Najwięcej - około 20 milionów złotych - ma kosztować instalowana po Euro 2012 murawa panelowa. Po każdym meczu będzie ją można złożyć i schować do magazynu. Ta inwestycja to wymysł szefów Narodowego Centrum Sportu. NCS zobowiązało się także do zaaranżowania 8 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowych. Na razie nie wiadomo jednak, ile budżetowych pieniędzy zostanie przeznaczonych na ten cel. Kwotę poznamy dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Podobnie jest w przypadku pozostałych kosztownych przedsięwzięć. Wśród nich jest seria prac związanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy - między innymi stworzenie zaplecza medycznego, kuchni oraz namiotów na potrzeby klubów VIP.

Do wydatków, których nie przewidział pierwotny projekt, trzeba doliczyć również koszt utrzymania stadionu - rocznie to 18 milionów złotych. Według wyliczeń NCS, stadion ma się bilansować od 2013 roku. Jak z kolei wyliczył poseł PiS Jan Tomaszewski, by stadion się zwrócił rocznie musiałoby się na nim odbyć "kilkadziesiąt koncertów Madonny".

Ile co kosztowało?

Poniżej prezentujemy dokładne wyliczenia dotyczące budowy stadionu. Na pytania Piotra Glinkowskiego odpowiadała Daria Kulińska, rzecznik Narodowego Centrum Sportu.

Ile kosztowała budowa stadionu netto? Chodzi o wszystkie prace - zarówno oba etapy jak i prace dodatkowe.

Nakłady na budowę stadionu (kwoty netto, zaokrąglone do 10 tys. PLN) zgodnie z budżetem:

- projekt i nadzór autorski (wg umowy z Konsorcjum JSK Architekci) - 49 510 000 PLN

- I etap budowy (prace rozbiórkowe, palowanie i wzmocnienie gruntu, Pol - Aqua wrzesień 2008 - kwiecień 2009, roboty zrealizowane i rozliczone) - 108 300 000 PLN (wg kosztorysu inwestorskiego 155 700 000 PLN)

- II etap budowy (Konsorcjum Alpine, Hydrobudowa, PBG, maj 2009 - maj 2011) - 1 252 750 000 PLN (wg kosztorysu inwestorskiego 1 560 000 000 PLN)

- uzupełnienie wyposażenia stadionu (przetargi m. in. na ekrany i systemy bezpieczeństwa) - 122 950 000 PLN

- ekspertyzy techniczne i opinie (kwota na lata 2008-2011) - 5 090 000 PLN

- rezerwa 2 proc. - 30 771 000 PLN

Jaka była zabudżetowana kwota netto i jaki koszt stadionu zakładał projekt? Dlaczego koszt inwestycji jest wyższy niż pierwotnie zabudżetowana kwota?

Nie jest. Być może zamieszanie wprowadziło zarezerwowanie w 2007 roku 1,2 mld zł w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na budowę Stadionu przez panią minister Jakubiak oraz ówczesnego prezesa NCS. Wtedy jeszcze nie był znany ani projekt, ani lokalizacja stadionu. W momencie odejścia prezesa Borowskiego w sierpniu 2008 było już wydane pozwolenie na budowę oraz był znany kosztorys - sama budowa obiektu wyceniana była przez kosztorysantów na ok. 1,6 mld zł netto.

Jak zmieniał się projekt budowy Stadionu Narodowego? Czy z czegoś zrezygnowano w trakcie realizacji inwestycji (patrz infrastruktura wokół) i ile pierwotnie miały kosztować te elementy infrastruktury, z których zrezygnowano?

Projekt budowy Stadionu Narodowego od początku zakładał budowę stadionu w ramach tzw. działki stadionowej. Nie rezygnowano z żadnej infrastruktury wokół stadionu w trakcie realizacji inwestycji. W projekcie stadionu zostały wprowadzone przez inwestora jedynie zmiany m.in. na żądanie UEFA (dodatkowe obwody uziemiające) oraz ze względów bezpieczeństwa (dodatkowe zabezpieczenia antyterrorystyczne), zmiana systemu oświetlenia elewacji na LED, zmiana konstrukcji płyty boiska. Bardzo istotną zmianą było także przeniesienie tzw. linii kołowrotów z ogrodzenia zewnętrznego na ogrodzenie wewnętrzne (na dolnej promenadzie Stadionu), dzięki czemu jest możliwe "otwarcie" terenu stadionu dla publiczności na co dzień, a w opinii UEFA takie rozlokowanie kołowrotów znacznie poprawia bezpieczeństwo widzów (strefa buforowa - pomiędzy ogrodzeniem zewnętrznym a obiektem, strefa imprezy masowej - wewnątrz obiektu, rozwiązanie bardzo dobrze sprawdziło się w trakcie imprezy otwarcia). Ponadto zrealizowano szereg prac, których w ogóle nie zawierał pierwotny projekt: zabudowa i aranżacja Biznes Klubu, Galerii, Centrum Konferencyjnego, lóż VIP, kaplicy, zmiany wprowadzone przez UEFA. Te powierzchnie w projekcie pierwotnym były przewidziane jako tzw. "deweloperskie" czyli nie wykończone.

Były prezes NCS Rafał Kapler powiedział, że zaoszczędzono ok. 300 mln zł. Na czym?

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 569 370 000 PLN netto, czyli ponad 324 mln mniej niż kosztorysy inwestorskie sporządzone przez JSK Architekci i NCS, których suma wynosiła 1 893 442 000 PLN netto. W wyniku przetargów kwoty zawieranych umów były niższe niż kosztorysy.

Czy całkowita kwota to koniec wydatków związanych ze Stadionem Narodowym? Czy NCS planuje zlecenie jeszcze jakichś prac dodatkowych? Chodzi zarówno o okres do i po Euro 2012. Ile prace dodatkowe prace mogą mniej więcej kosztować?

Koszt murawy panelowej ustali przetarg, natomiast szacujemy ze będzie to ok. 15 mln zł netto. Z elementów wykończenia, których nie przewidywał pierwotny projekt, pozostało do wykonania także wyposażenie kuchni. Trwa procedura przetargowa. Prawdopodobnie dla najemców będziemy realizowali także prace aranżacyjne powierzchni - np. biur w ramach zawartych z nimi umów najmu. Z ważnych przetargów pozostają także prace związane z UEFA EURO 2012TM, między innymi namioty na potrzeby klubów VIP, zaplecza medycznego etc. Łączny koszt prac dodatkowych będzie znany po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów.

Jakie będą kary za opóźnienia?

W umowie z Konsorcjum Alpine- Hydrobudowa-PBG z maja 2009 roku zawarto 2-letni okres budowy stadionu. W maju 2010 roku NCS przychyliło się do wniosku wykonawcy o zmianę harmonogramu budowy ze względu na wyjątkowo trudne warunki panujące zimą 2009/2010 roku i przesunięcie terminu o 57 dni (30 czerwca 2011 roku). W wyniku wykrycia przez NCS w kwietniu 2011 roku wadliwego montażu schodów kaskadowych oraz innych rażących naruszeń warunków umowy strony ustaliły warunki ugody mającej na celu zwiększenie tempa i efektywności prac na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. W tym samym czasie wykonawca zgłaszał do NCS roszczenia na poziomie około 240 mln zł, wskazując na wady dokumentacji projektowej sporządzonej przez JSK oraz wnioskował o wydłużenie terminu realizacji do 30 kwietnia 2012. Wiodącą rolę w Konsorcjum i odpowiedzialność wobec NCS przejęła Hydrobudowa Polska SA. Termin zakończenia prac ustalono na 30 listopada 2011 roku. Cena kontraktu pozostała bez zmian. W dniu 29 listopada 2011 r. generalny wykonawca przekazał do NCS komplet dokumentacji powykonawczej. Na tej podstawie NCS złożył do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. 16 grudnia Stadion Narodowy w Warszawie uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Zgodnie z ugodą zawartą w czerwcu z Konsorcjum Alpine-Hydrobudowa-PBG NCS naliczył kary za nieodbyte imprezy masowe. Naliczone zostały także kary związane z opóźnieniem naprawy schodów kaskadowych. Łącznie ok. 11 mln PLN.

29 listopada, zgodnie z terminami zawartymi w ugodzie, wykonawca przedstawił Inwestorowi Protokół Odbioru Końcowego, 6 grudnia - wszystkie opinie dopuszczające do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 16 grudnia uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie z wyłączeniem płyty boiska, w chwili obecnej NCS posiada pozwolenie na użytkowanie całego stadionu (zgoda uzupełniająca wydana 9 lutego).

Ostatecznie rozliczenie kontraktu, a więc także ewentualnych kar umownych będzie możliwe po rozliczeniu przez wykonawcę wszystkich zgłoszonych w trakcie odbiorów usterek.

Ile będzie kosztować utrzymanie stadionu?

Roczne koszty stałe utrzymania stadionu szacujemy na około 18 mln zł (od roku 2013). Biznesplan przygotowany przez NCS zakłada, że od roku 2013 Stadion Narodowy może się sam utrzymywać. Stadion będzie się utrzymywał z 3 źródeł:

- imprez (wielkich - na murawie lub płycie i małych - w klubach lub lożach)

- sprzedaży praw sponsorskich i marketingowych (sponsor główny i kilku mniejszych)

- wynajmu powierzchni biur, centrum konferencyjnego (największe centrum konferencyjne w Warszawie), fitness clubu, sklepu etc.