Wojewoda Pomorski wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zbadanie prawidłowości komunalizacji terenów na Westerplatte. Chodzi o 6 działek, które w 1993 roku Gdańsk przejął od Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Gdańskiego Macieja Płażyńskiego. "Jesteśmy szalenie zdziwieni" – komentują władze Gdańska.

Wojewoda Pomorski Dariusza Drelich pytany o to, dlaczego wystąpił z takim wnioskiem tłumaczy, że należy rozważyć, czy podjęta przed laty decyzja była zasadna. 

Uważam, że te grunty powinny należeć do Skarbu Państwa, a nie do miasta Gdańska. To tereny o szczególnym, symbolicznym znaczeniu dla wszystkich Polaków. Dlatego powinny być one własnością państwową, a nie jednej gminy. Westerplatte to pomnik historii. Nie jest potrzebne miastu do realizacji zadań własnych gminy, a w takim duchu nieruchomości Skarbu Państwa były przekazywane przed laty samorządom - mówi RMF FM Dariusz Drelich.

Władze Gdańska z kolei tłumaczą, że dostały tereny Westerplatte na tych samych zasadach, co 34 tysiące innych nieruchomości. 

Czy przypadkiem zostały wybrane właśnie działki na Westerplatte? Śmiem wątpić -  mówi Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Gdańska i przypomina, że o te tereny trwa spór między miastem a Muzeum II Wojny Światowej. 

Jej zdaniem, decyzję Wojewody Pomorskiego trudno odbierać inaczej, niż jako decyzję polityczną. 

Dziś to jest pytanie o Gdańsk i o Westerplatte. Miejsce symboliczne nie tylko dla Polaków, dla Europejczyków, w ogóle dla historii świata. Jesteśmy szalenie zdziwieni. Należy też postawić pytanie, jaki to będzie miało wpływ na inne samorządy w Polsce. Komunalizacja, która miała miejsce, czyli przekazanie majątku państwowego w ręce samorządów, jest dziś podstawą istnienia gmin w Polsce. Są to decyzje sprzed ćwierć wieku, z początków istnienia samorządów. Pytanie czy inne samorządy też mają dzisiaj drżeć o podstawy swojego funkcjonowania - mówi Dulkiewicz.

Nie jest tajemnicą, że miejskie działki na Westerplatte to tereny sporne. Władze Muzeum II Wojny Światowej chciały nawet odkupić te działki od miasta. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zdecydowanie odmówił. W odpowiedzi radni Gdańska dali zgodę prezydentowi na przekazanie tych terenów w darowiźnie do innej placówki muzealnej - należącego do miasta Muzeum Gdańska. Miasto nie jest jedynym właścicielem terenów na półwyspie Westerplatte. Wciąż są tam grunty Skarbu Państwa, na którym działa między innymi straż graniczna czy jednostka wojskowa.  

(j.)