Dziś, w drugim dniu posiedzenia Sejmu, zaplanowano m.in. wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj sejmowa komisja sprawiedliwości po burzliwych obradach pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Michała Warcińskiego na sędziego TK w miejsce kończącego 19 grudnia kadencję prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego.

Za pozytywną opinią było 15 posłów komisji, a 9 - przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kandydaturę Warcińskiego zgłosiło PiS; pozostałe kluby parlamentarne nie zgłosiły swoich kandydatów. 

Prezentując Warcińskiego, przewodniczący komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS)powiedział, że jest on "dobrym kandydatem na sędziego konstytucyjnego". Posłowie opozycji domagali się od Warcińskiego odpowiedzi na wiele pytań związanych z kryzysem konstytucyjnym. Kandydat na sędziego mówił o TK m.in., że "od tych, którzy sprawują tak olbrzymią władzę, powinno się wymagać wyjątkowo umiaru i najwyższej staranności". Ostatnio ten umiar przekroczono - ocenił.

Kim jest Michał Warciński?

Dr Michał Warciński ma 37 lat. Jest dyrektorem Biura Analiz Sejmowych. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalność prawo cywilne, adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW, autorem monografii "Umowne prawo odstąpienia" oraz publikacji "Służebność gruntowa według kodeksu cywilnego".

Kolejna ustawa dot. TK została uchwalona


Wczoraj Sejm uchwalił ostatnią z trzech ustaw autorstwa PiS w sprawie TK - "Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK". Dwie ustawy, o których mowa, są już uchwalone i czekają na decyzję prezydenta.

Za uchwaleniem ustawy było 229 posłów, 198 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Wcześniej w głosowaniu Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu, o co wnioskowały PO i Nowoczesna. Odrzucone zostały też wszystkie poprawki zgłoszone przez PO i Nowoczesną. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ustawa m.in. z mocy prawa unieważnia niedawny wybór trzech sędziów TK jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK na nowego prezesa Trybunału (kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego wygasa 19 grudnia). Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. 

(mn)