Warszawski sąd odrzucił wnioski prezesa Trybunału Konstytucyjnego o nakazanie w trybie cywilnym "powstrzymania się od wykonywania czynności sędziego TK" trzem sędziom, których Andrzej Rzepliński nie dopuszcza do orzekania. Jednym z pozwanych był prezydent Andrzej Duda. Wydanie takich nieprawomocnych postanowień przez Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdziła rzeczniczka SO ds. cywilnych sędzia Dorota Trautman.

Sąd odrzucił wnioski, uznając że zachodzi niedopuszczalność drogi sądowej. Sąd wydał te postanowienia 29 i 30 listopada - o czym wtedy nie informowano.

Jak wynika z informacji SO, prezes Rzepliński wniósł o udzielenie przez sąd, w myśl prawa cywilnego, tzw. zabezpieczenia pozwu poprzez nakazanie sędziom wybranym w grudniu ub.r. (Mariuszowi Muszyńskiemu, Henrykowi Ciochowi i Lechowi Morawskiemu) powstrzymania się od orzekania w TK - do czasu prawomocnego zakończenia zapowiadanego pozwu Rzeplińskiego o stwierdzenie nieważności lub ustalenie nieistnienia oświadczenia o złożeniu przez nich ślubowania przed prezydentem RP.

Według sędzi Trautman w każdej z trzech spraw jako pozwanych wskazano prezydenta RP oraz odpowiednio każdego z tych sędziów.

W uzasadnieniu decyzji SO wskazywał m.in., że sąd powszechny nie może rozstrzygać o kwestiach dotyczących zagadnień prawnoustrojowych TK, a także o uprawnieniach członków tego gremium do orzekania w charakterze sędziego Trybunału - podała sędzia Trautman. Według niej SO uznał także, że ani złożenie ślubowania, ani jego przyjęcie nie ma charakteru oświadczeń woli w ujęciu cywilnym, nie wywołuje tym samym skutków o charakterze cywilnoprawnym oraz nie prowadzi do powstania stosunku cywilnoprawnego - a zatem nie ma podstaw do badania ich ważności czy istnienia na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

Dział prasowy TK podał, że "do czasu prawomocnego zakończenia postępowania" nie będzie komentarza do postanowienia SO. Według sędzi Trautman, w dwóch sprawach zażalenia już złożono.

Sędzia Muszyński w rozmowie z PAP nazwał wniosek Rzeplińskiego "horrendalnym". U prezydenta składałem ślubowanie jako sędzia konstytucyjny, a Rzepliński potraktował to tak, jakbym od prezydenta kupował rower - powiedział.

Zgodnie z prawem cywilnym, powód może żądać zabezpieczenia swego powództwa w celu zapewnienia wykonalności przyszłego wyroku sądu - jeśli brak zabezpieczenia mógłby albo uniemożliwić, albo utrudnić osiągnięcie celu danego postępowania cywilnego.

13 grudnia sejmowa komisja zaopiniuje kandydata na sędziego TK

W czwartek poinformowano, że 13 grudnia sejmowa komisja sprawiedliwości zaopiniuje wniosek o powołanie Michała Warcińskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wybór ma nastąpić na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Kandydaturę Warcińskiego zgłosiło PiS.

Dr Warciński jest obecnie dyrektorem Biura Analiz Sejmowych. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalność prawo cywilne, adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem monografii "Umowne prawo odstąpienia" oraz publikacji "Służebność gruntowa według kodeksu cywilnego" (rozprawa habilitacyjna).

19 grudnia kończy się kadencja sędziego Andrzeja Rzeplińskiego, obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Warciński to jedyny kandydat na sędziego TK.

(mal)