XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie zwyciężyło w pierwszej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015, wskazującym szkoły najlepiej kształcące w zakresie matematyki, chemii, fizyki z astronomią oraz informatyki. Na drugim miejscu znalazło się Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, a na trzecim - LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. W pierwszej "15" zestawienia jest aż pięć szkół ze stolicy, po dwie z Wrocławia i Łodzi.

Ranking Liceów STEM Perspektywy 2015 wskazuje licea, które najlepiej przygotowują do studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. W zestawieniu (nazwa "STEM" pochodzi od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli: nauka, technologia, inżynieria i matematyka) uwzględniono 200 liceów z całej Polski. Uwzględniono te szkoły, w których maturę w maju 2014 roku zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

Ranking został oparty na trzech kryteriach: wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki, wynikach matury obowiązkowej z matematyki oraz sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

Ranking Liceów STEM Perspektywy 2015 - oto ścisła czołówka:

1. XIV LO im. St. Staszica, Warszawa
2. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, Łódź
3. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
4. V LO Bielsko-Biała
5. Liceum Akademickie UMK, Toruń
6. LO nr III im. Adama Mickiewicza, Wrocław
7. V LO im. A. Witkowskiego, Kraków
8. XIII LO, Szczecin
9. VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
10. I LO im. M. Kopernika, Łódź
11. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP, Gdynia
12. CXXII LO im. Ignacego Domeyki, Warszawa
13. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, Warszawa
14. VI LO im. Tadeusza Reytana, Warszawa
15. VIII LO im. Władysława IV, Warszawa


Pełne wyniki Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 znajdziecie TUTAJ.


Zwycięzca pierwszej edycji rankingu STEM - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie - jest jedną ze starszych ciągle istniejących szkół w stolicy - powstało w 1906 roku. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską - uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych - oraz z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego - pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Nad prawidłowością przygotowania Rankingu, ustaleniem jego metodologii, nadzorem nad weryfikacją danych oraz zatwierdzeniem i ogłoszeniem wyników czuwała kapituła złożona z osób zaufania publicznego, mających uznany dorobek w dziedzinach objętych rankingiem. Przewodniczącym Kapituły jest rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Tadeusz Słomka. W skład Kapituły wchodzą: dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prof. Irmina Herburt, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Stanisław Chwirot, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej prof. dr hab. Krzysztof Diks, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu Wojciech Małecki oraz prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Waldemar Siwiński.

(edbie)