Szkolenia na temat zachowania w przypadku zagrożenia lub ataku terrorystycznego dla uczniów, edukację antyterrorystyczną podczas imprez masowych lub poprzez nośniki w autobusach i tramwajach – proponują radni PiS w Krakowie w związku z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym.

Szkolenia na temat zachowania w przypadku zagrożenia lub ataku terrorystycznego dla uczniów, edukację antyterrorystyczną podczas imprez masowych lub poprzez nośniki w autobusach i tramwajach – proponują radni PiS w Krakowie w związku z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym.
Radni PiS chcą edukacji antyterrorystycznej w Krakowie. "Mieszkańcy nie są przygotowani" /Maciej Nycz /Archiwum RMF FM

Według radnych przydatny byłby również "kieszonkowy pakiet bezpieczeństwa" wydrukowany w formie broszury lub na karcie plastikowej z procedurami, jak zachować się w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

Projekt, który chcemy przedłożyć pod obrady RMK, to uchwała kierunkowa, która ma na celu wyznaczenie działań prezydenta Krakowa zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców, jak zachować się w sytuacji, gdyby ktoś z nas stał się ofiarą, świadkiem czy uczestnikiem zamachu terrorystycznego. Mam wrażenie, że jako mieszkańcy nie jesteśmy do tego przygotowani - powiedział radny z PiS Łukasz Słoniowski podczas konferencji prasowej.

Nasze propozycje to szkolenia, treningi w szkole, edukacja podczas imprez masowych poprzez filmy wyświetlane w przerwach, a także wykorzystanie nośników w autobusach i tramwajach do szkoleń - powiedział radny. Nie chcemy poszerzać kompetencji samorządu do walki z terroryzmem, bo to jest kompetencja państwa. Wiem, że miasto jest dobrze przygotowane, mamy procedury na wypadek niebezpieczeństwa, służb miejskie działają właściwie. Chcemy tylko, żeby mieszkańcy mogli też być przygotowani na takie sytuacje - podkreślił Słoniowski.

Według radnego Michała Drewnickiego proponowane rozwiązania mogłyby się znaleźć w programie "Bezpieczny Kraków", którego celem jest podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Uważam, że program "Bezpieczny Kraków" należałoby dostosować do bieżących zagrożeń. Zamiast np. rozdawania opasek odblaskowych, można rozdawać broszurkę lub kartę plastikową, na której znalazłyby się informacje, jak rozpoznać i jak reagować na zagrożenie terrorystyczne. Wszędzie są broszurki przeciwpożarowe, natomiast nigdzie nie ma informacji na temat postępowania w przypadku terroryzmu - podkreślił Drewniecki.

Głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy wiedzieli jak reagować na takie zagrożenia. Sądzę, że taki kieszonkowy pakiet bezpieczeństwa spełniłby swoje zadanie - dodał radny.

Radni poinformowali, że założenia programu były już dyskutowane przed miesiącem podczas obrad komisji edukacji RMK. Projekt edukacji antyterrorystycznej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przygotowała Młodzieżowa Rada Krakowa.

(az)