W policji pojawiło się drugie ślubowanie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, nową przysięgę mają składać funkcjonariusze promowani na pierwszy stopień oficerski.

Oficerskie ślubowanie różni się od tego składanego po wstąpieniu do policji.

Pierwsza linijka roty mówi o tym, że oficer ma być wierny ojczyźnie i społeczeństwu. Natomiast policyjna przysięga zaczyna się od ślubowania wiernej służby narodowi, ochrony ustanowionego konstytucją porządku prawnego, strzeżenia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet "z narażeniem życia".

Co ciekawe, w oficerskim ślubowaniu nie ma żadnego odwołania do konstytucji czy innych ustaw. Jest natomiast - i to w już w drugim punkcie - zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w etyce zawodowej.

Policja ma być gwarantem przestrzegania konstytucyjnego porządku prawnego

Brak odwołania do konstytucji, a uwzględnienie tylko zasad etyki dziwi policjantów, z którymi rozmawiał reporter RMF FM. Mundurowi przypominają, że policja ma być gwarantem przestrzegania konstytucyjnego porządku prawnego, natomiast zasady etyki w policji to wewnętrzne przepisy tworzone przez komendanta głównego.

Teksty obu ślubowań dla porównania

Ślubowanie po wstąpieniu do policji:


"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

- służyć wiernie Narodowi,

- chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

- strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."  Ślubowanie oficerskie:

Dostępując godności oficera Polskiej Policji, uroczyście ślubuję:

- dochować wierności Ojczyźnie i Społeczeństwu,

- bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w etyce zawodowej, mając za najwyższą wartość poszanowanie ludzkiej godności,

- szanować przełożonych i podwładnych, być prawym, odważnym i nieugiętym,

- powierzone mi obowiązki wypełniać gorliwie i rzetelnie,

- kultywować pamięć o chlubnej historii Policji oraz o tych, którzy stracili życie wykonując obowiązki służbowe,

- dbać o honor i dobre imię polskiego policjanta"

Jak komenda główna tłumaczy brak odwołania do konstytucji?

Komenda główna policji brak odwołania do konstytucji w nowo stworzonej przysiędze oficerów policji tym, iż chodziło o to, by nie powielać treści zawartych w ślubowaniu policjanta, które każdy funkcjonariusz składa po wstąpieniu do służby.

Jak usłyszał reporter RMF FM, nad treścią przysięgi pracował specjalnie powołany zespół, który prosił wszystkie komendy wojewódzkie o opiniowanie swych propozycji zmian w ceremoniale policyjnym. Te z kolei miały je konsultować z komendami powiatowymi.

Sam tekst ślubowania oficerskiego był konsultowany w Radzie Języka Polskiego. Właśnie te wszystkie opinie - jak usłyszał reporter RMF FM w komendzie głównej - jednoznacznie wskazywały, by nie powielać treści ze ślubowania policyjnego, a treść ma wskazywać na podniosłość momentu promocji oficerskiej. Trzeba jednak zaznaczyć - co właśnie dziwi wielu policjantów - że w rocie przysięgi powielono ślubowanie dotyczące bezwzględnego przestrzegania zasad etyki zawodowej, pomijając zdanie o ochronie konstytucyjnego porządku prawnego.