Większość samorządowców złożyła już oświadczenia majątkowe. Niektórym problem sprawiło wykazanie prawdziwych danych - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna". 12 września upłynął termin złożenia przez działaczy samorządu swoich oświadczeń majątkowych.

Jak ustaliła gazeta, spośród prezydentów największych miast (według stanu z 12 września), m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zgłosiła w oświadczeniu kwotę 2,25 mln zł, Adam Wasilewski, prezydent Lublina - 182 tys. zł, zaś prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz - 22 tys. zł.

Z sondy przeprowadzonej przez "Dziennik Gazetę Prawną" wynika, iż nie wszyscy samorządowcy złożyli oświadczenia w terminie. Np. w województwie dolnośląskim aż 25 osób dokumentu nie złożyło w ogóle. Niezłożenie oświadczenia zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym skutkuje wstrzymaniem wypłacania diety. Natomiast samorządowcy, którzy w oświadczeniu majątkowym podali informacje niezgodne z prawdą, mogą trafić do więzienia nawet na trzy lata.