Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w obecnym składzie powinna mieć nadal szansę funkcjonowania i "wprowadzania uspokojenia w mediach publicznych" - uważa Bronisław Komorowski. Prezydent przyjął sprawozdanie KRRiT z jej prac za 2010 r. Wcześniej i Sejm, i Senat je odrzuciły.

Sprawozdanie z prac Rady obejmuje cały 2010 rok, a więc w znacznej mierze okres funkcjonowania poprzedniej KRRiT - powiedział prezydent podczas spotkania z dziennikarzami. Wydaje się rzeczą mało logiczną, aby oceny dotyczące tej Rady, która już nie istnieje, rozstrzygały o losie obecnego składu KRRiT - oświadczył. Ocenił też, że obecny skład Rady ma już "swoje osiągnięcia".

Wcześniej sprawozdanie Rady odrzuciły obie izby parlamentu

Prezydent nie potwierdził decyzji obu izb parlamentu o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2010 r. Decyzja prezydenta oznacza, że KRRiT będzie działać nadal w obecnym składzie. Wcześniej sprawozdanie Rady odrzuciły obie izby parlamentu Sejm i Senat.

KRRiT w obecnym składzie - powołanym przez Bronisława Komorowskiego oraz Sejm i Senat głosami PO, SLD i PSL - działa od sierpnia 2010 r. Na jej czele stoi Jan Dworak, pozostali członkowie to: Krzysztof Luft (tak jak Dworak mianowany przez prezydenta), Sławomir Rogowski, Witold Graboś (obaj wybrani przez Sejm; zgłoszeni przez lewicę) i Stefan Pastuszka (wybrany przez Senat; zgłoszony przez PO członek PSL). KRRiT podejmuje uchwały większością 4/5 głosów.

W parlamencie za odrzuceniem sprawozdania KRRiT opowiedziały się kluby PO, PiS i PSL, przeciwko głosowali posłowie SLD i - omyłkowo - większość posłów PJN.

Do tej pory tylko raz - w 2010 r. - zdarzyło się, że KRRiT została rozwiązana. Komorowski, pełniąc wówczas obowiązki prezydenta po katastrofie smoleńskiej, przychylił się do decyzji Sejmu i Senatu o odrzuceniu sprawozdania ówczesnej KRRiT za 2009 r.

W myśl konstytucji, KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków; po dwóch powołują Sejm i prezydent, a jednego Senat. Kadencja członków KRRiT trwa sześć lat.