Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie farmaceuty – poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Zapisy prawne regulują m.in. zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, a także obowiązek rozwoju zawodowego.

Ustawa definiuje wykonywanie zawodu farmaceuty jako: "mające na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego sprawowanie opieki farmaceutycznej, udzielanie usług farmaceutycznych, wykonywanie zadań zawodowych oraz wykonywanie innych czynności, zdefiniowanych w ustawie". 

Farmaceuta może doradzać

Aby umożliwić farmaceutom aktywny udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią, przyznano im uprawnienia w zakresie doradztwa farmaceutycznego.

Dotyczą one m.in. "prowadzenia konsultacji farmaceutycznych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego". 

Farmaceuci mogą robić przeglądy lekowe wraz z oceną farmakoterapii, po to, aby wykrywać i rozwiązywać problemy lekowe oraz zapewnieniać bezpieczeństwo w procesie farmakoterapii. 

Uprawnieniem farmaceutów jest również opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej. "W celu określenia celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych" - czytamy w ustawie. 

Farmaceuci mogą również, jak zapisano, wykonywać proste badania diagnostyczne. Pomogą oceniać oceniać skuteczność i bezpieczeństwo stosowanej przed pacjenta farmakoterapii oraz analizy występujących problemów lekowych, jak również proponowania metod i badań diagnostycznych. 

Co ważne, farmaceuci mogą również wystawiać recepty w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.