1095 kozic naliczyli przyrodnicy z polskiego i słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego podczas wspólnej akcji liczenia tych chronionych zwierząt. Przyrodnicy przypuszczają, że faktyczna populacja może być jednak większa.

Słowaccy przyrodnicy naliczyli po swojej stronie 781 kozic, natomiast po polskiej stronie zarejestrowano 314 kozic.

Dla porównania podczas zeszłorocznej, jesiennej akcji w całych Tatrach naliczono 983 kozice, a jesienią 2018 r. 1431 kozic.

"Spodziewaliśmy się, że sumaryczne dane o populacji będą wyższe. Nasze założenia opieramy na całorocznych obserwacjach, z których wynika, że rzeczywisty stan populacji kozic w Tatrach jest nieco wyższy, niż wyszło podczas przeprowadzonej akcji" - wyjaśnił Józef Hybler, zoolog z Lasów Państwowych słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego i wyjaśnił, że na południowych, nasłonecznionych stokach kozice w czasie akcji liczenia często chowały się przed słońcem w miejsca zacienione, gdzie zwierząt nie było widać.

Akcja liczenia kozic odbywa się dwa razy w roku - latem, kiedy przyrodnicy mogą rozpoznać przychówek kozic oraz jesienią - tak zwane liczenie weryfikacyjne.

Wspólne akcje liczenia kozic po obu stronach Tatr są prowadzone od 1957 r. To najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez dwa państwa równocześnie.