Kontrole drogowe w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz skrzyżowań ruszają dziś w całej Polsce. To policyjna akcja pod kryptonimem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W swoim expose premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. W sondażu IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM zapytaliśmy, co Polacy sądzą o takim rozwiązaniu. 53,1 proc. respondentów jest zdania, że to dobry pomysł.

Do godziny 22:00 na drogi wyjedzie około 5 tys. policjantów ruchu drogowego. Będą sprawdzać miejsca,  gdzie często dochodzi do wypadków z udziałem pieszych lub rowerzystów. Kontrole będą więc w pobliżu skrzyżowań, ruchliwych ulic, przejść dla pieszych, czy przejazdów dla rowerzystów.

Z policyjnych danych wynika, że w tym roku na przejściach dla pieszych doszło do 2864 wypadków (to o 210 mniej niż w 2018 roku), w których zginęło 190 osób (mniej o 31 niż 2018 r.), a 2790 zostało rannych (mniej o 168 niż w 2018 r.).

Sondaż IBRIS dla „DGP” i RMF FM: Kiedy piesi powinni mieć pierwszeństwo na pasach?

Zmiany dotyczące przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoim expose zapowiedział premier Morawiecki. Mówił między innymi o wprowadzeniu pierwszeństwa pieszych jeszcze przed wejściem na przejście.

Co o tym myślą Polacy, zapytaliśmy w sondażu przygotowanym przez IBRIS dla RMF FM i „DGP”.  Respondenci odpowiedzieli na pytanie: "Dzisiaj kierowca ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jeśli ten znajduje się na pasach. Czy Pana/Pani zdaniem pieszym powinno przysługiwać pierwszeństwo jeszcze zanim wejdą na pasy?".

3D pie | amCharts


Ponad połowa pytanych osób uważa, że pieszy powinien mieć pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście. Takiej odpowiedzi udzieliło dokładnie 53,1 proc. respondentów.

Pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście oznaczać będzie znacznie większą odpowiedzialność kierowcy w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem pieszego.

Według obowiązującego prawa kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Jednak pieszy ma pierwszeństwo dopiero w momencie, kiedy już znajduje się na jezdni. Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu oczekującemu na wejście na pasy zależy wyłącznie od dobrej woli kierującego pojazdem. Wyjątek stanowią oznaczone strefy zamieszkania, gdzie zawsze pierwszeństwo ma pieszy.

37,8 proc. badanych uważa, że piesi powinni mieć pierwszeństwo dopiero po wejściu na przejście. A więc tak, jak jest w obowiązujących przepisach drogowych.

Większość kobiet popiera pierwszeństwo pieszych przed wejściem na pasy

Wśród pytanej grupy aż 60 proc. kobiet jest zdania, że pieszy powinien mieć pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście. W przypadku mężczyzn takiej odpowiedzi udzieliło tylko 47 proc. pytanych. 45 proc. panów jest zdania, że pierwszeństwo pieszych powinno występować zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami - dopiero po wejściu pieszego na przejście. Takiego zdania jest natomiast tylko 30 proc. kobiet biorących udział w sondażu. Zdania na ten temat nie ma natomiast 10 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn.

Czy Pana/Pani zdaniem pieszym powinno przysługiwać pierwszeństwo jeszcze zanim wejdą na pasy? | amCharts

Pierwszeństwo pieszych oczekujących na wejście na przejście lub wkraczających na jezdnię w oznakowanym miejscu obowiązuje w wielu krajach europejskich. Zmiana przepisów w ruchu drogowym mogłaby w realny sposób wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych na drogach.