W swoim niedawnym expose premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. W sondażu IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM zapytaliśmy co Polacy sądzą o takim rozwiązaniu. 53,1 proc. respondentów jest zdania, że to dobry pomysł. 37,8 proc. podkreśla, że pierwszeństwo dla pieszych tak, ale dopiero po wejściu na jezdnię.

W sondażu przeprowadzonym dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM przez IBRIS respondenci odpowiedzieli na pytanie: "Dzisiaj kierowca ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jeśli ten znajduje się na pasach. Czy Pana/Pani zdaniem pieszym powinno przysługiwać pierwszeństwo jeszcze zanim wejdą na pasy?"

Ponad połowa pytanych osób uważa, że pieszy powinien mieć pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście. Takiej odpowiedzi udzieliło dokładnie 53,1 proc. respondentów.

Deklarację wprowadzenia takiego rozwiązania złożył podczas swojego expose premier Mateusz Morawiecki. Pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście oznaczać będzie znacznie większą odpowiedzialność kierowcy w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem pieszego. 

3D pie | amCharts

37,8 proc. badanych uważa natomiast, że piesi powinni mieć pierwszeństwo dopiero po wejściu na przejście. A więc tak, jak jest w obowiązujących przepisach drogowych.

Według obowiązującego prawa kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Jednak pieszy ma pierwszeństwo dopiero w momencie, kiedy już znajduje się na jezdni. Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu oczekującemu na wejście na pasy zależy wyłącznie od dobrej woli kierującego pojazdem.

Wyjątek stanowią oznaczone strefy zamieszkania, gdzie zawsze pierwszeństwo ma pieszy.

9,1 proc. odpowiadających na pytanie nie miało zdania w kwestii pierwszeństwa pieszych.

Większość kobiet popiera pierwszeństwo pieszych przed wejściem na pasy

Wśród pytanej grupy aż 60 proc. kobiet jest zdania, że pieszy powinien mieć pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście. W przypadku mężczyzn takiej odpowiedzi udzieliło tylko 47 proc. pytanych. 45 proc. panów jest zdania, że pierwszeństwo pieszych powinno występować zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami - dopiero po wejściu pieszego na przejście. Takiego zdania jest natomiast tylko 30 proc. kobiet biorących udział w sondażu. Zdania na ten temat nie ma natomiast 10 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn.

Czy Pana/Pani zdaniem pieszym powinno przysługiwać pierwszeństwo jeszcze zanim wejdą na pasy? | amCharts

Pierwszeństwo pieszych oczekujących na wejście na przejście lub wkraczających na jezdnię w oznakowanym miejscu obowiązuje w wielu krajach europejskich. Zmiana przepisów w ruchu drogowym mogłaby w realny sposób wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych na drogach.