Paweł Piotrowski przestaje pełnić funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Do czasu powołania następcy obowiązki GIF przejmuje dyrektor generalny urzędu – wynika z piątkowej informacji resortu zdrowia.

Paweł Piotrowski szefował GIF od czerwca 2018 r. "Dziękuję Pawłowi Piotrowskiemu za ponad 2,5 roku służby na rzecz państwa, której głównym celem było bezpieczeństwo pacjentów" - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef GIF jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny, jako centralny organ administracji rządowej, kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną.