Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok I instancji w sprawie komornika i biegłego rzeczoznawcy majątkowego, skazanych za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy licytacji majątku przedsiębiorcy z Nidzicy.

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok I instancji w sprawie komornika i biegłego rzeczoznawcy majątkowego, skazanych za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy licytacji majątku przedsiębiorcy z Nidzicy.
Przewodnicząca składu sędziowskiego Danuta Hryniewicz /Tomasz Waszczuk /PAP

Komornik Sebastian S. został prawomocnie skazany za nieprawidłowości przy postępowaniu egzekucyjnym z majątku nidzickiego przedsiębiorcy na karę 2,5 roku bezwzględnego więzienia, 25 tys. zł grzywny, 5-letni zakaz wykonywania zawodu i obowiązek naprawy szkody na rzecz poszkodowanego w wysokości ok. 200 tys. zł.

Współpracujący z komornikiem biegły rzeczoznawca majątkowy Michał B. za rażące zaniżenie wycenianego majątku został prawomocnie skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

W jego przypadku sąd okręgowy zmienił wcześniejszy wyrok, precyzując, że został skazany również na trzyletni zakaz pełnienia funkcji biegłego sądowego, a nie - jak to określił sąd I instancji - "wykonywania zawodu biegłego".

Proces dotyczył egzekucji komorniczej majątku zadłużonego przedsiębiorcy z Nidzicy. Chodzi o lata 2011/2012.

Skazani mężczyźni majątek wart blisko dwa miliony złotych wycenili i na 109 tysięcy. Przykładowo - samochód osobowy sprzedano za 14 złotych. Były komornik musi teraz zapłacić pokrzywdzonemu 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Proces odwoławczy w tej sprawie toczył się po apelacji złożonej przez obrońców obu oskarżonych, którzy wnosili o uniewinnienie swoich klientów albo ew. uchylenie wyroku i przekazanie sprawy sądowi rejonowemu do ponownego rozpatrzenia. 

(j.)