W poniedziałek - 25 lipca - wchodzą w życie przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Obligują one do podania danych osobowych przy kupowaniu kart przedpłaconych telefonii komórkowej. Dostawcy usług będą weryfikowali tożsamość kupujących.

W poniedziałek - 25 lipca - wchodzą w życie przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Obligują one do podania danych osobowych przy kupowaniu kart przedpłaconych telefonii komórkowej. Dostawcy usług będą weryfikowali tożsamość kupujących.
zdjęcie ilustracyjne /Maciej Nycz /Archiwum RMF FM

Abonenci będą musieli podać imię, nazwisko i PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości, a cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej - numer paszportu lub karty pobytu. Gdy karty będzie kupowała firma będzie musiała podać swoją nazwę i jeden z numerów - REGON, NIP, KRS, albo numer ewidencji działalności gospodarczej.

Dostawca nie ma prawa rozpocząć świadczenia usług zanim nie potwierdzi tożsamości osób lub zgodności danych firmy w odpowiednim rejestrze.

Do 1 lutego 2017 r. zgodnie z tzw. ustawą antyterrorystyczną jest czas, aby zarejestrować użytkowników wcześniej zakupionych kart przedpłaconych. Po tym dniu zostaną wyłączone te karty, których użytkownicy nie podadzą swoich danych.

Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca, a prezydent podpisał ją 22. Dwa dni później nastąpiło jej ogłoszenie. Ustawa weszła w życie 2 lipca, ale przepisy dotyczące kart prepaid - po 30 dniach od ogłoszenia.

APA