Od marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy wyniesie 4 tys. zł, a nie 6395,7 zł, jak teraz - przewiduje opublikowany przez resort finansów projekt ustawy okołobudżetowej. Dzięki cięciom w przyszłym roku budżet zaoszczędzi ponad 860 mln zł.

Projekt przewiduje też wprowadzenie ulg dla studentów na przejazdy koleją i autobusami w wysokości 49 proc. i 51 proc. Z dokumentu wynika również, że wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zostaną utrzymane na poziomie tych z 2008 r.

W przyszłym roku tzw. kwota bazowa dla dyrektorów nie będzie waloryzowana. Na poziomie z 2008 r. pozostać mają też uposażenia posłów i senatorów.