Od soboty, np. w przypadku przewlekłych schorzeń, lekarz będzie mógł wypisać pacjentowi recepty nawet na rok, zamiast - jak do tej pory - maksymalnie na trzy miesiące. Wchodzące w życie przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, są częścią tzw. pakietu kolejkowego.

Weszły w życie nowe przepisy resortu zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Wydłużają one ważność recepty z 90 do 360 dni. Lekarz może wypisać jednorazowo do 12 druków na następujące po sobie okresy nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania. Na jednej recepcie - w myśl nowego rozporządzenia - lekarz nie może przepisać leku na więcej niż na 4 miesiące (120 dni) stosowania.

W przypadku recept na środki antykoncepcyjne lekarz będzie mógł wystawić do sześciu druków na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie sześciu miesięcy przyjmowania środków. Według ministerstwa zdrowia, takie rozwiązanie zmniejszy liczbę wizyt lekarskich w przypadku m.in. pacjentów z przewlekłym schorzeniem. 

Co jeszcze w pakiecie kolejkowym?

Inne rozwiązania, które w ramach tzw. pakietu kolejkowego mają poprawić dostęp pacjentów do lekarzy, to m.in. wprowadzenie porady receptowej, czyli możliwości wypisania kolejnej recepty, bez konieczności wizyty lekarskiej. Druk będzie też mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta. Od 2016 r. możliwość wypisywania recept na niektóre leki mają zyskać także pielęgniarki. Zmniejszyć kolejki do specjalistów - według ministra zdrowia - ma też zniesienie obowiązku konsultacji specjalistycznej raz na 12 miesięcy aby otrzymać zaświadczenia o chorobie przewlekłej.


Z kolei lekarze rodzinni otrzymają możliwość szerszej diagnostyki. Świadczeniodawcy mają co tydzień przekazywać do NFZ informację o pierwszym wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać udzielone. Będą także mieli obowiązek prowadzenia list oczekujących w formie elektronicznej. W przypadku niektórych specjalizacji medycznych powstać mają centralne kolejki, aby pomóc znaleźć miejsce, gdzie dane świadczenie pacjent otrzyma najszybciej, ale także aby nie zapisywali się do kilku kolejek jednocześnie.