6 ciężarówek o łącznej masie niemal 200 ton sprawdzało wytrzymałość nowego mostu w Warcie na rzece o tej samej nazwie (w Łódzkiem). Przeprawa zaprojektowana jest tak, że będą mogły nią jeździć samochody o masie 50 ton. W dniu próby przęsła i podpory były poddawane ekstremalnym obciążeniom.

Nowy most na Warcie to teraz najdłuższa przeprawa, jaką posiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Liczy ok. 220 metrów i wykonany jest ze stali.

Wartość budowy obiektu wraz z pracami wokół to nieco ponad 32 mln złotych. Za te pieniądze nie tylko powstał nowy most, ale także rozebrano stary, powstała tymczasowa przeprawa, rozbudowano jezdnie wraz z poboczami czy wzmocniono dno doliny rzeki.


Most łączy brzegi Warty w ciągu drogi wojewódzkiej 710, która jest jedną z ważniejszych w regionie, ponieważ łączy aglomerację łódzką z zachodem województwa. Ta trasa jest też alternatywą dla dawnej drogi krajowej nr 12/14 i S8.


Według planu, kierowcy będą mogli korzystać z nowego mostu pod koniec września 2018 roku. 

(MN)