Już ​29 grudnia Strefa Zamieszkania Stare Miasto powiększa się o uliczki Podzamcza. Parkowanie będzie tam płatne.

Od środy Strefa Zamieszkania Stare Miasto (SZSM) obejmie ulice: 

  • Kłodną, 
  • Środową,
  • Sienną, 
  • Rynek Sienny, 
  • Rynek Nowy, 
  • ul. Wielką Odrzańską, 
  • część ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Opłotki, 
  • ul. Opłotki 
  • ul. Osiek.

Korzystanie z miejsc parkingowych będzie płatne w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. 

Nowa część SZSM została objęta podstrefą 2, w której opłata za postój wynosi 1,5 zł za pierwsze 15 minut i 30 gr za każde kolejne 3 minuty. W SZSM pojazdy można parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych znakami pionowymi D-18 z tabliczką T-30, która określa sposób parkowania. 

Zgodnie z paragrafem 5 regulaminu SZSM za parkowanie poza miejscami wyznaczonymi, zarządca nalicza opłatę dodatkową w wysokości 200 zł, niezależnie od pory dnia, także w weekendy. Nowa organizacja ruchu uporządkuje poruszanie się pojazdów na Podzamczu. Na przykłąd Mała Odrzańska od Środowej do Opłotki będzie jednokierunkowa, podobnie Wielka Odrzańska od nr 24 do ulicy Nowy Rynek. 

Zostaną także wyznaczone miejsca postojowe dla zaopatrzenia oraz dla niepełnosprawnych.Mieszkańcy nowo wcielonych do SZSM ulic od środy mogą kupić Kartę Stare Miasto (360 zł/rok), która umożliwia korzystania z miejsc parkingowych w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Od kilku dni kierowcy z Podzamcza znajdują za wycieraczkami ulotki z informacją o zmianie zasad parkowania w tym miejscu.