Już w poniedziałek 18 marca w krakowskim w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się Albertiana – festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. W czasie gali zostaną też wręczone medali św. Brata Alberta.

"Albertiana" jest wyjątkową imprezą promującą dorobek artystyczny teatrów działających przy warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej, dziennych ośrodkach adaptacyjnych na terenie całej Polski.

Celem imprezy jest promowanie twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak i pokazanie prawdziwego obrazu tej osoby w społeczeństwie.

Tego typu spotkania pomagają im uwierzyć w siebie, dowartościowują ich i mobilizują do podejmowania nowych działań, sprzyjają w nawiązywaniu ciekawych znajomości i przyjaźni, dają im możliwość dzielenia się swoimi talentami i wrażliwością.

W czasie festiwalu zostaną również wręczone medale św. Brata Alberta, które otrzymają osoby zaangażowane w pomoc osobom niepełnosprawnym.

W tym roku medale odbiorą:

Pani Krystyna Mrugalska z Warszawy - za działalność  społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Ksiądz Prałat Stanisław Łada z Pruszcza Gdańskiego - za  działalność  charytatywną i duszpasterską na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

Pan Jan Kanty Pawluśkiewicz z Krakowa - za  działalność  społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza za wspieranie Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Państwo Diana i Wojciech Bonowiczowie z Krakowa - za działalność  społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach ruchu "Wiara i Światło" i innych organizacji pozarządowych.

Początek festiwalu o godzinie 10. Medale zostaną wręczone dwie godziny później.

Organizatorami festiwalu są: fundacja im. Brata Alberta wraz z Fundacją Anny Dymnej "Mimo Wszystko".