Nieznane utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta być może odnaleziono na Jasnej Górze. Jak informuje dziennik „Polska. The Times”, trwają badania nad ich autentycznością. Jeśli potwierdzi się autorstwo, to będzie to sensacja na skalę światową - mówi reporterowi RMF FM dr Remigiusz Pośpiech z Uniwersytetu Opolskiego.

Będą konieczne badania specjalistyczne - stylokrytyczne. Kwestia warsztatu, techniki kompozytorskiej, instrumentacji - zaznacza naukowiec. Posłuchaj:

Wolfgang Amadeusz Mozart napisał ponad 600 kompozycji. Przypuszcza się, że w Polsce mogą być jego inne nieznane dzieła, najwięcej jest ich jednak właśnie na Jasnej Górze. To największy historyczny zbiór muzyczny w Polsce, jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczy ponad 3 tys. utworów.

Członkowie działającego od 2003 r. Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów przypuszczają, że mogą być tam również nieznane dzieła Josepha Haydna, to wymaga jednak dalszych analiz. Zbiory te są też skarbnicą wiedzy o polskich kompozytorach. Gromadzili je przez wieki częstochowscy paulini na potrzeby muzyków grających w sanktuarium.