Zmarł Jan Kułaj - legendarny pierwszy przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". Miał 62 lata.

Na początku 1981 roku Jan Kułaj był jednym z przywódców protestów rzeszowskich. Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany i przetrzymywany w Konstancinie-Jeziornie. Został wypuszczony po 5 miesiącach. 

Później wycofał się z działalności opozycyjnej i wszedł do Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim. 

Jan Kułaj na wiele lat zniknął ze sceny politycznej. W latach 90. utworzył Partię Ludowo-Demokratyczną.