​W lipcu przewiduję zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego m.in. ws. regulaminu TK i kodeksu etycznego sędziego TK - wynika z pisma prezes TK Julii Przyłębskiej. Wykluczyła spotkanie wszystkich sędziów, o które zwracała się część z nich.

​W lipcu przewiduję zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego m.in. ws. regulaminu TK i kodeksu etycznego sędziego TK - wynika z pisma prezes TK Julii Przyłębskiej. Wykluczyła spotkanie wszystkich sędziów, o które zwracała się część z nich.
Prezes TK Julia Przyłębska /Radek Pietruszka /PAP

Na początku kwietnia prezes Przyłębska otrzymała pismo grupy sędziów w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego. Urlopowany wiceprezes TK Stanisław Biernat, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Marek Zubik oraz wybrany przez Sejm tej kadencji Piotr Pszczółkowski zwrócili się z prośbą o zwołanie ZO. Uzasadnili to m.in. tym, że dotychczas prezes nie zwołała ani narady, ani zgromadzenia, ani spotkania z udziałem wszystkich sędziów. Według nich w TK dochodzi także do "sprzecznego z przepisami odbierania spraw sędziom Trybunału i uniemożliwiania im orzekania".

List do prezes Przyłębskiej wysłali także przeciwnicy powyższej grupy - Henryk Cioch, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Michał Warciński. Ta grupa sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji nie zgodziła się z autorami pierwszego pisma.

W odpowiedzi dla wszystkich sędziów TK, prezes Przyłębska napisała, że zwołanie Zgromadzenia Ogólnego w sprawach, o których pisali autorzy pierwszego listu, nie przewiduje ustawa o TK. Dodała, że nieoficjalnego spotkania obecnie nie przewiduje, ponieważ część sędziów nie wyraża na to zgody.

Prezes Przyłębska dodała zarazem, że w lipcu planuje ZO poświęcone przyjęciu regulaminu TK, kodeksu etycznego sędziego TK, statutu Kancelarii TK oraz statutu Biura Służby Prawnej TK.

Ponadto jesienią planuję zwołanie corocznego publicznego posiedzenia ZO, podczas którego są omawiane istotne problemy wynikające z działalności i orzecznictwa Trybunału - głosi pismo prezes Przyłębskiej do sędziów.

(az)