Prace, których celem jest zabezpieczenie siedlisk rzadkich gatunków ptaków, jak ślepowron i rybitwa rzeczna, trwają na stawach hodowlanych w Malcu w Małopolskiem i Ochabach w Śląskiem – podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. "Polegają one na odtworzeniu i uzupełnieniu powierzchni wysp, które w ostatnich dziesięcioleciach uległy znacznemu zniszczeniu" - zakomunikowały służby prasowe RDOŚ.

Erozja wodna spowodowała podmycie brzegów, przez co drzewa i krzewy, na których gniazdują ślepowrony, przewracały się do wody - dodano. 

Również uszkodzone groble były dużym zagrożeniem dla ptaków gniazdujących na wyspach. Przez nie poziom wody w stawach obniżył się, a to z kolei umożliwiło ataki drapieżników

Zabezpieczanie wysp polega na stworzeniu wokół nich pierścienia ze szczelnych ścianek z PCV oraz uzupełnieniu powierzchni ziemią. Podobną techniką naprawiane są groble. Na wyspach, gdzie żyją ślepowrony, dosadzane są krzewy. Tam, gdzie są rybitwy rzeczne, powstają też żwirowe plaże

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poinformowała, że prace są częścią projektu life.vistula.pl, którego celem jest ochrona i poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej w obszarach Natura 2000 położonych w Dolinie Górnej Wisły. 

Koszt prac w Malcu i Ochabach to ok. 5 mln zł. 

Stawy należą do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Zgoda" w Malcu oraz Gospodarstwa Rybackiego "Pod Borem" w Ochabach. Od lat prowadzona jest na nich gospodarka rybacka.