W ramach modernizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych do końca roku planuje zmniejszyć zatrudnienie o 100 etatów, a do połowy 2012 roku o kolejne 200 - powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Ma to przynieść kilkanaście milionów oszczędności.

Zwolnienia mają objąć pracowników resortu zarówno z centrali, jak i placówek dyplomatycznych. W tym roku decyzja ta prawdopodobnie nie przyniesie oszczędności; przewidywane są one na 2012 rok - rzędu kilkunastu milionów złotych.

W ramach racjonalizacji niektóre funkcje będą łączone, jak np. księgowych. W miastach, w których jest kilka polskich placówek (np. w Brukseli), księgowość ma prowadzić jedna osoba.

300 osób, które resort planuje zwolnić do połowy przyszłego roku, to 6 proc. ogólnego zatrudnienia ministerstwa, które wynosi około 5 tys. etatów.