Nowy odcinek autostrady A4 Kraków - Szarów otwarty dla kierowców. Pierwsze samochody pojawiły się tam w środę po godzinie 20. Wcześniej warunkowe pozwolenie na użytkowanie odcinka wydał Małopolski Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Wieczorne otwarcie tego 20-kilometrowego odcinka to spore zaskoczenie dla kierowców. Wszyscy spodziewali się, że autostrada ruszy dopiero w czwartek w południe - zaraz po przecięciu wstęgi. Okazało się jednak, że niepotrzebni są ministrowie i ich nożyczki, a wystarczy kilku drogowców, którzy usunęli znaki zakazu i blokujące ruch barierki, aby samochody mogły pojechać nowym odcinkiem A4.

Zaskoczenie tym faktem jest tak duże, że wielu kierowców jeszcze z przyzwyczajenia - zamiast jechać na wprost - skręca w prawo w stronę Wieliczki.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wydał decyzję o warunkowym dopuszczeniu do użytkowania nowego odcinka autostrady, zobowiązał jej wykonawcę do poprawienia dróg awaryjnych, ogrodzenia i nasypów nowego odcinka. Ma on na to sześć miesięcy.