​Resort sprawiedliwości poinformował, że nie są mu znane przyczyny zawieszenia telefonu "Niebieska Linia" prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Jednocześnie przypomina, że działa pogotowie telefoniczne o takiej samej nazwie, prowadzone na zlecenie PARPA.

Obecnie działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Od początku tego roku prowadzony przez nie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 120 002 - jest dostępny przez całą dobę.

Oprócz tego działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W związku z brakiem dofinansowania od 1 stycznia br. zawiesiło ono działalność Poradni Telefonicznej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonej pod numerem 22 668-70-00 oraz poradni mailowej.

"Niebieska Linia" działa nieprzerwanie pod numerem 800 120 002. Nie jest ona finansowana ze źródeł Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, nad którym nadzór sprawuje Minister Sprawiedliwości. Numer ten działa od 1995 r., kiedy z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstało Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - poinformowało MS w komunikacie, odnosząc się do medialnych informacji o zawieszeniu telefonu.

Własne pogotowie telefoniczne

Jak podkreślono, Instytut Psychologii Zdrowia po wygaśnięciu zlecenia PARPA prowadził własne pogotowie telefoniczne (pod numerem 22 668 70 00), używając identycznej nazwy infolinii: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jak wynika z informacji prasowych, to ten telefon został przez Instytut Psychologii Zdrowia zawieszony. Przyczyny takiej decyzji są Ministerstwu Sprawiedliwości nieznane - oświadczył resort.

Podkreślił, że Instytut Psychologii Zdrowia został zakwalifikowany w konkursie na pomoc pokrzywdzonym w 2017 r. ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Instytut Psychologii Zdrowia otrzymał w tym roku dotację. Co więcej, jednym z warunków konkursu był obowiązek świadczenia pomocy poprzez rozmowę telefoniczną z osobą pierwszego kontaktu. IPZ ten warunek spełnił. W ofercie konkursowej stwierdził, że nie planuje kosztów związanych z dyżurami telefonicznymi osoby pierwszego kontaktu, ale pomoc telefoniczna - jak zapewnił - będzie dostępna. Nieprawdziwe jest więc stwierdzenie, że "w tym roku w Ministerstwie Sprawiedliwości nie było możliwości pozyskiwania środków na tego typu działania". Wręcz przeciwnie - prowadzenie infolinii telefonicznej dla pokrzywdzonych stanowiło warunek otrzymania dotacji na całą działalność - podało MS.

IPZ dostało mniej pieniędzy

Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Renata Durda powiedziała, że poradnia prowadzona przez IPZ od 2009 r. była finansowana ze środków MS, z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ostatnim konkursie IPZ dostało mniej pieniędzy, konsekwencją czego było zawieszenie działalności poradni. Jak tłumaczyła Durda, warunki konkursu zostały tak sformułowane, że nie było możliwości uzyskania środków na telefoniczną pomoc specjalistów. Podkreśliła, że resort nałożył wymóg, by pomoc specjalistyczna udzielana była w bezpośrednim kontakcie z pokrzywdzonymi, a przez telefon można się jedynie umawiać na spotkania ze specjalistami.

Jednocześnie zaznaczyła, że z jej doświadczeń wynika, iż pomoc specjalistów udzielana przez telefon jest bardzo potrzebna, bo wiele ofiar przestępstw nie ma możliwości, by dojechać na bezpośrednie spotkanie. Dlatego, jak przekonywała Durda, niezbędny jest kontakt ze specjalistami - prawnikami, psychologami - przez telefon, skype, e-mail. Jej zdaniem to niedopatrzenie, że kryteria konkursowe wykluczyły taką pomoc, jednak efektem jest mniejsza dotacja i konieczność zawieszenie telefonicznych dyżurów specjalistów. Pomoc telefoniczna będzie dostępna o tyle, że osoba pierwszego kontaktu będzie mogła umówić osobę pokrzywdzoną przestępstwem na spotkanie ze specjalistą.

Durda podkreśliła jednak, że zawieszenie poradni telefonicznej nie oznacza likwidacji "Niebieskiej Linii".

Nie oznacza to na szczęście "likwidacji Niebieskiej Linii", jak komunikują niektóre media, choć oznacza istotne ograniczenie dostępności do naszej pomocy - zaznaczyła Durda.

Jak poinformowała, z poradni telefonicznej i mailowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem rocznie korzystało ponad 6 tys. osób. Staramy się pozyskać środki na kontynuację działań poradni telefonicznej i mailowej skierowanych do tych osób, wierzymy, że uda się przywrócić jej działanie. Nadal natomiast przyjmujemy osoby potrzebujące pomocy prawnej i psychologicznej w kontakcie bezpośrednim w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13 - podkreśliła Durda.

(łł)