Trzy dużych rozmiarów niewybuchy odkrył sztorm w okolicach Kanału Jamneńskiego w Mielnie w woj. zachodniopomorskim. To prawdopodobnie bomby z czasów II wojny światowej. Na znalezisko natknął się spacerowicz. Do Mielna pojechali saperzy.

Trzy niewybuchy, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odkryło morze na plaży w Mielnie między Kanałem Jamneńskim a Łazami. To teren zalesiony.


Znalezisko zostało zabezpieczone przez policję i straż miejską do przyjazdu saperów z jednostki w Złocieńcu.

Pierwszy z niewybuchów zauważył już w środę spacerowicz. Zaalarmował straż miejską. Potem okazało się, że sztorm odkrył ich więcej.

Popołudniu saperzy z jednostki w Złocieńcu zabrali niewybuchy. Dwa zostaną zdetonowane prawdopodobnie na poligonie drawskim, a trzecie znalezisko okazało się pustym celem pływającym.

Autor: Ewelina Piechorowska-Władyczyńska RMF MAXXX

Opracowanie: Joanna Potocka