Większość mazowieckich szpitali podpisała zaproponowane przez NFZ ugody ws. sfinansowania nadwykonań za 2012 r. - poinformował dyrektor oddziału funduszu Adam Twarowski. "Ten proces zakończył się sukcesem, ponieważ wartość ugód na sfinansowanie nadwykonań za 2012 r. zawartych przez mazowieckie szpitale z NFZ Mazowsze to aż 81 proc. środków przeznaczonych na ten cel" - ocenił.

Twarkowski przypomniał, że na początku sierpnia NFZ zaproponował przeznaczenie 59 mln zł uzyskanych z rozliczeń migracyjnych na sfinansowanie nadwykonań za 2012 r. w leczeniu szpitalnym oraz w przypadku świadczeń odrębnie finansowanych.

Jak informuje mazowiecki NFZ, świadczeniodawcy podpisali 111 ugód na łączną kwotę 45 mln 754 tys. 665 zł. Odmówiono podpisania 47 ugód na kwotę 6 mln 704 tys. 778 zł. 36 ugód na kwotę 3 mln 773 tys. 555 zł nadal nie odesłano, co według Twarowskiego może wynikać z oczekiwania na zgodę w tej sprawie od organu założycielskiego szpitala.

W ramach ugód NFZ Mazowsze w całości pokryje koszty poniesione przez mazowieckie szpitale w 2012 r. z tytułu procedur nielimitowanych, zapłaci za substancje czynne stosowane w programach terapeutycznych oraz za leki w programach lekowych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami NFZ Mazowsze zapłaci świadczeniodawcom 70 proc. za wszystkie świadczenia oznaczone w 2012 r. jako ratujące życie m.in. w zakresie leczenia szpitalnego.  

Ponadto NFZ Mazowsze zapłaci świadczeniodawcom 60 proc. za wszystkie nadwykonania w: chemioterapii, onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, świadczeniach w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii naczyniowej (zaopatrzenie tętniaka aorty), neurologii (leczenie udarów), hemodializoterapii. Także 60 proc. zapłaci NFZ za nadwykonania dotyczące świadczeń dla dzieci.  

(mpw)