Od 2010 roku każdy maturzysta, żeby otrzymać świadectwo dojrzałości, będzie musiał zdać egzamin z matematyki. Przewiduje to nowe rozporządzenie dotyczące matur, podpisane przez ministra edukacji Romana Giertycha. Rozporządzenie znosi od przyszłego roku tak zwaną amnestię maturalną.

W miejsce obowiązującej jeszcze w tym roku amnestii maturalnej, od przyszłego roku szkolnego dla tych, którzy nie zdali jednego przedmiotu będzie wprowadzony egzamin poprawkowy. Odbędzie się on w sierpniu lub wrześniu – w terminie ustalanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zmiana ta jest spowodowana orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że część wprowadzonych ubiegłoroczną nowelizacją przepisów dotyczących egzaminów dojrzałości – w tym "amnestia" – jest niezgodna z ustawą o systemie oświaty i z konstytucją.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem pisemny egzamin maturalny z matematyki będzie obowiązkowy dla wszystkich zdających od roku szkolnego 2009-2010, a nie od roku 2008-2009, jak przewidywała ubiegłoroczna nowelizacja. Przesunięcie o rok wynika z tego, że uczniowie techników – podobnie jak uczniowie liceów – powinni być poinformowani o wprowadzeniu obowiązkowego egzaminu z kolejnego przedmiotu już w pierwszej klasie. Tymczasem wprowadzone w ubiegłym roku zmiany przepisów obejmowały nie tylko uczniów pierwszych klas techników, lecz także uczniów drugich klas tych szkół.

Przesunięto także z 20 grudnia na 7 lutego termin składania przez maturzystów tak zwanych deklaracji ostatecznych o tym, z jakich przedmiotów chcą oni zdawać egzaminy i na jakim poziomie.