Dziś maturzyści zdają dwa kolejne egzaminy pisemne - z biologii i z historii muzyki. Oba należą do grupy przedmiotów do wyboru. Biologia jest jednym z najpopularniejszych przedmiotów wybieranych na maturze, częściej abiturienci decydują się tylko na geografię.

Egzamin z biologii rozpocznął się o godz. 9. Będzie go zdawać ponad 82 tys. maturzystów, czyli około 20 proc. Więcej niż połowa z nich - 46 tys. - chce zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, a reszta - na podstawowym.

Egzamin z historii muzyki przeprowadzony zostanie po południu. Będzie go zdawać jedynie 563 maturzystów. Większość z nich - 367 osób - chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.