Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powołał na stanowisko szefa Kancelarii Senatu Piotra Świąteckiego - poinformowała Kancelaria.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powołał na stanowisko szefa Kancelarii Senatu Piotra Świąteckiego - poinformowała Kancelaria.
/Twitter

Marszałek Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich powołał Pana Piotra Świąteckiego na stanowisko Szefa Kancelarii Senatu - podkreślono na Twitterze Senatu RP.

Senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Piotra Świąteckiego na stanowisko szefa Kancelarii Senatu. Werdykt zapadł jednogłośnie. Świątecki po głosowaniu podziękował za zaufanie i powiedział, że wybór na szefa Kancelarii Senatu traktuje jak wielki kredyt zaufania, który będzie się starał spłacić.

Świątecki był dotychczas dyrektorem Biura Spraw Senatorskich; na stanowisku szefa Kancelarii Senatu zastąpi Jakuba Kowalskiego, który złożył rezygnację, gdy Grodzki objął funkcję marszałka.

Według regulaminu Senatu szef Kancelarii Senatu bierze udział w posiedzeniach Prezydium Senatu z głosem doradczym i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Kancelarii Senatu.