Maciej Materka ogłosił decyzję o odejściu ze stanowiska szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. "Po prawie 5 latach pracy na tym stanowisku pozostawiam Służbę ukompletowaną, dobrze wyposażoną i doskonale przygotowaną do realizacji jej ustawowych zadań, a przede wszystkim gotową do stawienia czoła bieżącym zagrożeniom i wyzwaniom” – napisał w oświadczeniu. Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku rezygnację złożył szef Agencji Wywiadu - Piotr Krawczyk.

Maciej Materka został powołany na szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w styczniu 2018 roku. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, pracował też w służbach specjalnych UOP, ABW i CBA.

Teraz poinformował o swojej rezygnacji. "W dniu 20 października 2022 roku podjąłem decyzję o zakończeniu służby i na ręce Prezesa Rady Ministrów złożyłem rezygnację z funkcji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego" - napisał w oświadczeniu.

"Po prawie 5 latach pracy na tym stanowisku pozostawiam Służbę ukompletowaną, dobrze wyposażoną i doskonale przygotowaną do realizacji jej ustawowych zadań, a przede wszystkim gotową do stawienia czoła bieżącym zagrożeniom i wyzwaniom.

Przez ten czas Służba nawiązała i pogłębiła relacje z partnerami zagranicznymi, co znacznie wpłynęło na rozwój jej potencjału w zakresie współdziałania kontrwywiadowczego, operacyjnego i cyberbezpieczeństwa. Istotnie zwiększyła się aktywność SKW w operacjach sojuszniczych oraz kontrybucja w NATO.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w krajowym systemie służb specjalnych i jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i osłony kontrwywiadowczej Siłom Zbrojnym RP, a także wojskom sojuszniczym stacjonującym na terenie naszego Państwa" - czytamy w komunikacie na stronie SKW.

Na końcu Materka zapowiedział, że pozostanie "aktywny w obszarze bezpieczeństwa w sferze publicznej".

Szefów wojskowych służb specjalnych odwołuje i powołuje premier na wniosek szefa MON zaopiniowany przez sejmową komisję ds. służb specjalnych, rządowe kolegium ds. służb specjalnych oraz prezydenta.

Szef sejmowej komisji ds. służb specjalnych Waldemar Andzel (PiS) powiedział, że oficjalny wniosek dotyczący rezygnacji szefa SKW nie wpłynął jeszcze do komisji. Zaznaczył, że najbliższe jej posiedzenia zaplanowane są na środę - dotyczące budżetu oraz obecnej sytuacji w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Poseł Marek Biernacki, członek sejmowej spec-komisji zwraca jednak uwagę na fakt, że ta kolejna rezygnacja negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w kraju.

"Polska jest zagrożona, ponieważ jest sąsiadem Ukrainy, na której terenie tocz się wojna. Jest państwem, który wspiera Ukrainę. Bardzo istotną rolę w tych działaniach odgrywa także polski kontrwywiad wojskowy" - powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Według Biernackiego, powodem odejścia generała Materki mają być tarcia na linii premier Morawiecki - wicepremier Błaszczak. Szef SKW miał być zbyt lojalny wobec szefa rządu - twierdzi opozycyjny poseł.

Dymisja Szefa Wywiadu

W sierpniu rezygnację złożył szef Agencji Wywiadu - Piotr Krawczyk. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn twierdził, że z powodów osobistych.

Dziennikarze RMF FM informowali jednak, że dymisja Krawczyka mogła mieć związek ze śledztwem ws. afery dotyczącej zakupu respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia od handlarza bronią powiązanego ze służbami.