JĘZYK - łotewski.

OBSZAR - 64 589 km2. Zachód - Morze Bałtyckie, na północy graniczy z Estonią, na południu z Litwą i na wschodzie z Białorusią i Rosją.

STOLICA - Ryga, 741 tys. mieszkańców.

WYZNANIA - luteranizm, prawosławie, katolicyzm.

GŁOWA PAŃSTWA - prezydent Vaira Vike-Freiberga.

PREMIER - Einars Repse na czele koalicji centroprawicowej od listopada 2002 roku.

SYSTEM POLITYCZNY - Republika Łotewska jest demokracją parlamentarną. Jednoizbowy 100-osobowy Sejm (Saeima) jest wybierany na czteroletnią kadencję.

GOSPODARKA - Łotwa, jak wiele innych dawnych republik radzieckich, po odzyskaniu niepodległości w roku 1991 zaczęła się reformować, by stworzyć w kraju gospodarkę rynkową w stylu zachodnim.

POLITYKA ZAGRANICZNA - Głównym celem polityki zagranicznej Łotwy jest członkostwo w NATO i UE. Do NATO została zaproszona w listopadzie roku 2002. Do UE ma wstąpić w maju 2004 roku.

00:00