Dwie kolejne placówki opieki całodobowej nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi zamknął wojewoda łódzki. Tym razem są to ośrodki w Łodzi i Pabianicach – dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.

Dwie kolejne placówki opieki całodobowej nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi zamknął wojewoda łódzki. Tym razem są to ośrodki w Łodzi i Pabianicach – dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
Zdj. ilustracyjne /PAP/DPA. /PAP/EPA

Urzędnicy odkryli te placówki, bo sprawdzają ogłoszenia, reklamy ośrodków w prasie i w internecie oraz reagują na każde zgłoszenie od osób, które mają wątpliwości, czy dana placówka działa legalnie. Pokłosiem tego w tym roku jest 17 kontroli Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w domach opieki w Łódzkiem. Wobec ośmiu placówek, które prowadziły całodobową opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi, wszczęto postępowanie administracyjne, żeby nałożyć kary finansowe - mówi zastępca dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Małgorzata Pyka. Tak postępujemy w przypadku, gdy ośrodek działał nielegalnie, czyli bez pozwoleń i wymaganego wpisu do rejestru wojewody. Natomiast placówki w Łodzi i w Pabianicach zamknięto, bo warunki oraz rodzaj opieki zagrażały zdrowiu i życiu pensjonariuszy - dodaje dyrektor.

Urzędnicy proszą, aby zgłaszać wszystkie miejsca, w których opieka całodobowa nad ludźmi starszymi budzi jakiekolwiek wątpliwości. Największy bowiem problem jest ze znalezieniem ośrodków, które działają poza rejestrami.

Ośrodki w Łodzi i w Pabianicach zostały sprawdzone po 11 października (wtedy urzędnicy zdecydowali o zabraniu podopiecznych z Domu Schronienia w Zgierzu). Od tego krytycznego dnia do 20 października kontrole przeprowadzono w 6 placówkach. Wśród sprawdzonych ośrodków znalazł się m.in. dom opieki w Byszewach koło Koluszek, z którego zabrano pensjonariuszy. Podopieczni byli w dobrym stanie, ale placówka działała bez wymaganych zezwoleń.

W województwie łódzkim działa ponad 60 Domów Pomocy Społecznej i przeszło 20 placówek, które zajmują się całodobową opieką nad ludźmi chorymi lub starszymi. To są ośrodki legalne, wpisane do rejestru i spełniające standardy określone dla tego typu działalności.

(mn)