Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podjął w sobotę decyzję o zamknięciu domu pomocy dla osób potrzebujących w miejscowości Wolica w Wielkopolsce. Decyzja jest ostateczna i ma rygor natychmiastowej wykonalności. „W naszej ocenie narażone jest zdrowie i życie pensjonariuszy - poinformowała wicewojewoda Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podjął w sobotę decyzję o zamknięciu domu pomocy dla osób potrzebujących w miejscowości Wolica w Wielkopolsce. Decyzja jest ostateczna i ma rygor natychmiastowej wykonalności. „W naszej ocenie narażone jest zdrowie i życie pensjonariuszy - poinformowała wicewojewoda Marlena Maląg.
Placówka opiekuńcza w Wolicy pod Kaliszem /Tomasz Wojtasik (PAP) /PAP

 
Czynności sprawdzające sytuację w domu pomocy dla osób potrzebujących w miejscowości Wolica trwały od 20 września. W piątek wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zarządził kontrolę w placówce; po przebadaniu pensjonariuszy, dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Równolegle w ośrodku trwała kontrola sanitarna oraz czynności dochodzeniowo-śledcze policji.

W dniu dzisiejszym zapadła decyzja o zamknięciu ośrodka w Wolicy - gmina Godziesze Wielkie. Po raz pierwszy taką decyzję wojewoda wydał w tak szybkim tempie. (...) Dla nas najważniejsze jest zabezpieczenie zdrowia i życia pensjonariuszy, którzy tam przebywają i w związku z tym została podjęta ta decyzja - mówiła Maląg, dodając, że decyzja jest ostateczna i ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodała, że na organ prowadzący ośrodek została nałożona także maksymalna kara finansowa w wysokości 20 tys. zł.

Maląg poinformowała także, że na terenie placówki w Wolicy działają pracownicy urzędu oraz pracownicy socjalni z gminy, którzy w zależności od stanu zdrowia pensjonariuszy zabezpieczają dla nich miejsca w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i Domach Pomocy Społecznej. O sytuacji powiadomieni zostali także dyrektorzy szpitali w Kaliszu, Ostrowie i Koninie, którzy są w gotowości przyjęcia pacjentów, jeśli byłaby taka potrzeba.

Ośrodek w Wolicy działał od września. O placówce, która jest prowadzona bez wymaganych zezwoleń poinformował wojewodę wójt gminy Godziesze Wielkie (pow. kaliski) Józef Podłużny. Wójt zwrócił się także z prośbą o podjęcie działań w celu ustalenia, czy budynek, w którym prowadzona jest działalność, spełnia ustawowe wymogi.

Wojewoda poprosił o informacje m.in. inspekcję sanitarną, nadzór budowlany, policję oraz straż pożarną. O przekazanie niezbędnych dokumentów poproszony został także organ prowadzący placówkę - Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w RP.

W czwartek po kontroli służb w trybie natychmiastowym zamknięto także Dom Schronienia Samotnych i Potrzebujących oraz Samotnej Matki w Zgierzu koło Łodzi. Działalność placówki, prowadzonej także przez Kościół Starokatolicki w RP i również bez wymaganego zezwolenia wojewody, związana była z całodobową opieką nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku.

W środę łódzka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci pięciu podopiecznych tego ośrodka.

Maląg podkreśliła w sobotę, że działania kontrolne w Wolicy nie miały bezpośredniego związku z sytuacją w ośrodku w Zgierzu.

APA