Będzie nowa forma ochrony zabytków. Ministerstwo kultury przedstawiło projekty rozporządzeń, na podstawie których ma powstać Lista Skarbów Dziedzictwa. Poza państwowymi, obejmie ona również zbiory prywatne i umożliwi wnioskowanie o pieniądze na ochronę eksponatów.

Będzie nowa forma ochrony zabytków. Ministerstwo kultury przedstawiło projekty rozporządzeń, na podstawie których ma powstać Lista Skarbów Dziedzictwa. Poza państwowymi, obejmie ona również zbiory prywatne i umożliwi wnioskowanie o pieniądze na ochronę eksponatów.
Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie /Jakub Kiamiński /PAP

Na liście znajdą się wyłącznie tzw. zabytki ruchome - czyli obrazy, rzeźby, ale też na przykład wszelkiego rodzaju numizmaty, książki czy instrumenty - słowem wszystko, co da się bez większego problemu przenieść z miejsca na miejsce. Eksponaty mogą zostać wpisane na listę z urzędu bądź na wniosek właściciela.

Lista będzie dostępna w internecie. Po pierwsze ułatwi ewidencję i wyszukiwanie zabytków, a po drugie pozwoli na ich lepszą ochronę. Jeśli bowiem mamy w domu zabytkowy obraz, możemy wnioskować do resortu kultury o pieniądze na właściwie zabezpieczenie eksponatu. Ministerstwo zwróci nam nawet 100 procent kosztów.

Rozporządzenia, które wprowadzą te rozwiązania są właśnie konsultowane. Ich ogłoszenie to kwestia kilku tygodni.

(mpw)