​XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym ogólniakiem w kraju, a Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie najlepszym technikum. Tak wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Przygotował go miesięcznik "Perspektywy".

Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Warszawski "Staszic" zwycięzcą. Liceum od lat w czołówce

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie - od lat jest w czołówce rankingu. 

W ubiegłym roku było na miejscu drugim, w 2019 r. - na pierwszym, w 2018 r. - na trzecim, w 2017 r. i w 2016 r. - na miejscu drugim, a w 2015 r. - na pierwszym.

"Staszic" jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie. Liceum powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. 

Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. 

Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. 

Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

TOP 10 liceów w Polsce

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie,

Uniwersyteckie LO w Toruniu,

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie,

V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,

LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie,

III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, 

2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie, 

LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, 

V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie

Pozostałe miejsca w rankingu najlepszych liceów

Miejsce jedenaste w rankingu uzyskało II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, miejsce dwunaste - LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. 

Miejsce trzynaste przypadło IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, miejsce czternaste - VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, a miejsce piętnaste - Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

Jakie jest najlepsze technikum?

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

Placówka tworzy Zespół Szkół przy ulicy Wiśniowej w Warszawie wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. 

Uczy w zawodach: 

  • technik informatyk,

  • technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki). 


Szkoła pomaga uczniom w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów, które potwierdzają ich umiejętności. 

Na przykład najlepsi uczniowie, którzy bardzo dobrze znają angielski, mogą przejść dwuletnie zajęcia specjalistyczne z systemów i sieci komputerowych CISCO. To przygotowanie do egzaminu, po którym drzwi do branży IT na całym świecie stoją przed nimi otworem.

TOP 10 techników w Polsce

Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu,

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie,

Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. WP w Bydgoszczy, 

Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie,

Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie,

Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, 

Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie, 

Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju,

Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

Jakie szkoły znalazły się w podrankingach?

Jak co roku kapituła przygotowała też podrankingi szkół. 

Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie.

W rankingu maturalnym wśród liceów zwyciężyło XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, a wśród techników - Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. 

W rankingu olimpijskim pierwsze miejsce zajęło Uniwersyteckie LO w Toruniu.