Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zdecydował o unieważnieniu uchwały antysmogowej. Decyzję taką podjął po skargach dwóch mieszkanek miasta. Uchwała miała obowiązywać od 2018 roku i zakazywać używania węgla do ogrzewania mieszkań.

Decyzja unieważniająca uchwałę na razie nie jest prawomocna. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz dziennikarz Maciej Grzyb, Urząd Marszałkowski będzie się od niej odwoływał. 

Mieszkanki Krakowa, które zaskarżyły uchwałę uznały, że stanowi ona naruszenie konstytucyjnych zasad równości obywateli i swobody działalności gospodarczej. Wskazały też, że przyjęty zakaz nie przyniesie poprawy stanu powietrza, a jedynie uderzy w najuboższych, których nie stać na korzystanie z gazu ziemnego czy miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że przepis art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, z którego wynikają kompetencje sejmiku w tym zakresie, nie pozwala na różnicowanie kwestii stosowania paliw w zależności od celu. Wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że jeżeli stosujemy jakieś zakazy, nakazy, ograniczenia co do stosowania paliw, to tylko na zasadach równości - uznali sędziowie. Zauważyli też, że naruszenie tej normy kompetencyjnej przełożyło się automatycznie na naruszenie licznych zasad konstytucyjnych: praworządności, równości, wolności prowadzenia działalności gospodarczej.