Konta spółki PKP Przewozy Regionalne zostały zablokowane. Pieniądze zajął komornik na wniosek innej kolejowej spółki. PKP Intercity twierdzi, że Przewozy Regionalne zalegają jej z zapłatą prawie 100 milionów złotych.

Zadłużenie PKP PR względem PKP Intercity jest wynikiem niewywiązywania się tego pierwszego przewoźnika z umowy o wzajemnym świadczeniu usług sprzedaży biletów. PKP PR sprzedawały w swoich kasach bilety Intercity, ale od początku roku nie odprowadzały za nie pieniędzy.

W połowie września przewoźnik, który specjalizuje się w przewozach międzywojewódzkich, złożył pozew do sądu. Sąd uznał roszczenia spółki. Pytany o długi rzecznik PKP PR odmówił komentarza.