Prezydent, premier, parlamentarzyści, Episkopat Polski i wierni wzięli udział w pogrzebie byłego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego. Został on pochowany w Katedrze na Wawelu, w krypcie biskupów krakowskich, obok kard. Adama Sapiehy. Na rozpoczęcie mszy pogrzebowej został odczytany telegram od papieża Franciszka. "'Jezu, ufam Tobie' - to biskupie zawołanie było dewizą jego życia i pasterskiej posługi” - napisał papież, podkreślając służbę kardynała w niełatwych politycznie czasach.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 11.00 na dziedzińcu przed katedrą. Trumnę wnieśli do świątyni księża z ostatniego rocznika wyświęconego przez kard. Macharskiego w 2005 r.

Na wieku trumny kard. Macharskiego wyłożony został Ewangeliarz oraz infuła biskupia - znak urzędu pasterskiego.

"Macharski zostawił głęboki ślad w ludzkich sercach"

Jak mówił w homilii metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, kardynał Franciszek Macharski zostawił głęboki ślad na tej ziemi i w ludzkich sercach.

Zwrócił uwagę, że były metropolita krakowski odszedł nazajutrz po Światowych Dniach Młodzieży - "dniach, w których Kraków rozbrzmiewał wielobarwną i wielojęzyczną rzeszą i radością setek tysięcy młodych chrześcijan z całego świata".

Jak przypomniał hierarcha, po śmierci kardynała Franciszka Macharskiego wypowiedziano pod jego adresem wiele serdecznych, ważnych i pięknych słów. Podkreślano jego prostotę, ubóstwo, inteligencję, oddanie Kościołowi, patriotyzm, zakorzenienie w tradycji historycznej, otwarcie na znaki czasu współczesności oraz perspektywiczne, prorocze wręcz wychylenie w przyszłość - mówił.

Kardynał spoczął w katedrze na Wawelu. Ks. prof. Jacek Urban, dyrektor Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej przypominał wcześniej, że biskupi w Polsce mają prawo pochówku w kościołach katedralnych - "In medio ecclesiae" czyli w środku świątyni, najczęściej w miejscu, gdzie krzyżują się nawa główna i transept.

W przypadku katedry na Wawelu miejscem centralnym jest konfesja św. Stanisława - nazywana także "ołtarzem Ojczyzny", bo w tym miejscu władcy składali wota i trofea wojenne.

Krypta biskupów krakowskich powstała w XVII wieku. Kard. Macharski będzie siódmym duchownym pochowanym w tym miejscu. Jako pierwszy spoczął tam fundator konfesji św. Stanisława bp Marcin Szyszkowski. Leżą tam także biskupi: Kazimierz Łubieński, Jan Małachowski, Karol Skórkowski, kard. Albin Dunajewski i kard. Adam Stefan Sapieha.

Kard. Macharski spoczął obok kard. Sapiehy. Franciszek Macharski jako kleryk "rósł" przy Sapiesze, był w ostatnim roczniku kapłanów wyświęconych przez tego wielkiego Polaka i wielkiego męża Kościoła. Przy wejściu do mieszkania kard. Macharskiego przy ul. Woronicza był właśnie portret Sapiehy - powiedział ks. Urban.

(abs)