Porozumienie Zielonogórskie i Kolegium Lekarzy Rodzinnych porozumiały się wstępnie z resortem zdrowia ws. ograniczenia liczby badań, które od 2015 roku będą zlecać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej - poinformowały obie organizacje. Kolejne rozmowy mają się odbyć w najbliższych dniach.

Jak poinformował prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski, w trakcie negocjacji doszło do wstępnego porozumienia dotyczącego zasad funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej od początku 2015 roku, ale dotyczą one jedynie części postulatów środowiska lekarzy POZ.

Wyjaśnił, że resort zdrowia zgodził się, by "w znacznym stopniu" zmniejszyć zakres dodatkowych badań diagnostycznych, które od stycznia mają zlecać lekarze POZ. Chodzi m.in. o USG krtani i przełyku, które są bardzo rzadko wykonywane i możliwe do wykonania właściwie wyłącznie na poziomie klinicznym.

Krajewski zaznaczył, że ministerstwo zobowiązało się do przygotowania do piątku zmiany rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ.

Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych, podał natomiast, że w trakcie rozmów nie doszło do porozumienia dotyczącego finansowania POZ.

Dodał, że kolejne negocjacje z ministerstwem planowane są na sobotę.

Co proponuje ministerstwo

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Bartosz Arłukowicz mówił, że na podstawową opiekę zdrowotną wydanych zostanie w przyszłym roku 6 mld zł - o 800 mln zł więcej niż w tym roku. Dodał, że nie wyobraża sobie, by lekarze nie chcieli podpisać umów z NFZ-tem na nowych warunkach, bo oznaczają one m.in. znaczący wzrost stawki za jednego pacjenta - z 96 zł do 136,20 zł. Minister podkreślał również, że - poza wspomnianymi 800 mln zł dodatkowych środków na POZ - kolejnych 80 mln zł zostanie przeznaczonych na to, by lekarze wypisywali pacjentom tzw. kartę szybkiej diagnostyki onkologicznej. Średnio lekarz za wystawienie takiej karty otrzyma 50 zł.

Obecnie podstawowa stawka kapitacyjna - czyli kwota, którą lekarze POZ otrzymują za jednego pacjenta pozostającego pod ich opieką (który jest do nich zapisany) - wynosi 96 zł rocznie. Wzrasta ona dwukrotnie w przypadku dzieci do 6 lat i osób powyżej 65. roku życia, zaś w przypadku dzieci w wieku 7-19 lat mnoży się ją przez 1,2. Stawka wzrasta trzykrotnie w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia lub cukrzycą. Powiększa się ją również o 10 procent (jako tzw. katarkowe) w przypadku przyjęcia co najmniej 25 procent pacjentów z chorobami układu oddechowego.

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało zwiększenie stawki kapitacyjnej za pacjenta do 136,20 zł, ale równocześnie planuje zlikwidowanie potrójnej stawki za pacjentów z cukrzycą i chorobami układu krążenia oraz "katarkowego". Dlatego - zdaniem części środowiska lekarzy POZ - podwyżka stawki za pacjenta jest pozorna. Medycy ci postulują więc jej zwiększenie.