325 mln zł w tym roku i podobne kwoty w najbliższych latach oznaczają, że jest szansa na dokończenie budowy zbiornika Świnna Poręba. Dzisiaj podpisano umowę na dofinansowanie kluczowego w ochronie przeciwpowodziowej Krakowa obiektu hydrologicznego. Budowa zbiornika na Skawie trwa od 1986 roku.

To jest dokładnie 325 mln, które będziemy przeznaczać na przekładanie dróg krajowych i budowę nasypu kolejowego pod nową linię kolejową Stryszów - Zembrzyce. Jeżeli takie pieniądze dostaniemy w przyszłym roku i w 2013 roku, to rzeczywiście jest pewność, że skończymy ten zbiornik w terminie - mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Jerzy Grela.

Budowa zbiornika Świnna Poręba jest jedną z najdłużej prowadzonych w Polsce - trwa od 1986 r. Pieniądze z budżetu państwa przeznaczane na jej realizację nie pozwoliły na dotrzymanie kolejnych terminów ukończenia budowy w latach: 1996, 2006 oraz 2010.

Zapora powstaje na Skawie, która jest dopływem Wisły w woj. małopolskim. Zbiornik ma pojemność 161 mln m sześc. i maksymalną powierzchnię 1 tys. 35 ha. Maksymalna wysokość zapory to 54 m, jej długość 604 m, a szerokość korony - 8 m. Oprócz spełniania funkcji przeciwpowodziowych i retencyjnych dla m.in. Wadowic i Krakowa, ma być też zasobem wody dla celów komunalnych i przemysłowych w woj. śląskim.