Dziś rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do nich w maju. Zgodnie z przepisami, do egzaminów maturalnych w dodatkowych terminach mogą przystąpić ci abiturienci, którzy uzyskali na to zgodę dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Dziś odbędzie się egzamin z języka polskiego. Będzie go zdawać 304 maturzystów - 33 z nich dodatkowo chce przystąpić także do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym mają przystąpić 322 osoby, 62 dodatkowo także na poziomie podstawowym. Egzamin z matematyki odbędzie się 10 czerwca.

Maturzyści muszą przystąpić obowiązkowo jeszcze do pisemnego egzaminu z języka obcego nowożytnego i egzaminu z przedmiotu do wyboru (maksymalnie do sześciu przedmiotów).

Dodatkowa sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa do 19 czerwca.