4 października w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym przy ul. Łazarza 16 w Krakowie, od godziny 10 do 14 odbędzie się akcja edukacyjna pod nazwą Klub Małego Ratownika.

Celem akcji jest nauka dzieci pierwszej pomocy, propagowanie postaw reagowania i podejmowania działań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, eliminowanie postawy obojętności, edukacja w zakresie umiejętności współpracy z pogotowiem ratunkowym oraz innymi służbami ratowniczymi oraz eliminacja barier psychologicznych związanych z koniecznością udzielenia pomocy.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

Podczas akcji zaplanowano liczne gry i zabawy, w czasie których popularyzowana będzie wiedza i praktyczne umiejętności zachowań w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedszpitalnej. Klubowicze będą mieli możliwość utrwalenia podstawowych zasad postępowania w urazach, udoskonalą technikę uciśnięć klatki piersiowej i prowadzenia wdechów ratowniczych w resuscytacji krążeniowo - oddechowej oraz stosowania pozycji bocznej bezpiecznej.

Każdy Klubowicz otrzyma dyplom oraz drobne upominki.

Klub Małego Ratownika jest wydarzeniem towarzyszącym II Ogólnopolskiemu Kongresowi Ratowników Medycznych, największej, dydaktyczno - naukowej konferencji dla ratowników w Polsce, odbywającej się w dniach 2-4 październik 2014 w Krakowie.

mat. prasowy (j.)