"Cieszę się, że premier zaakcentował w expose rzeczy istotne z mojego punktu widzenia, jako prezydenta Rzeczypospolitej, że chcemy, żeby Polska wreszcie stawała się normalnym państwem. To podniesienie tego pojęcia na zupełnie inny poziom" - powiedział w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy, expose premiera Mateusza Morawieckiego było wygłoszone w sposób spójny i z ciekawym podejściem do tego, jaka powinna być polska polityka w najbliższych czterech latach.

Cytat

Cieszę się, że pan premier w tak spójny sposób przedstawił zręby swojej polityki i cieszę się, że ta polityka tak mocno nawiązuje do tego, z czym mieliśmy już do czynienia przez ostatnie cztery lata

 - ocenił prezydent.

Cieszę się, że zaakcentował te rzeczy, które z mojego punktu widzenia - jako prezydenta Rzeczypospolitej - są tak bardzo istotne, mianowicie, że chcemy, żeby Polska wreszcie stawała się normalnym państwem. To pojęcie normalności pan premier powtórzył kilkakrotnie w bardzo różnych kontekstach, jeżeli chodzi o polską politykę i o to, jaką chcemy, żeby stawała się Polska, jakim chcemy, żeby była dla nas wszystkich krajem. Jest to w moim przekonaniu podniesienie tego pojęcia "normalność" na zupełnie inny poziom funkcjonowania i zupełnie inny poziom życia - mówił Andrzej Duda.

Zaakcentowana rola rodziny

Prezydent podkreślił, że premier szczególnie mocno podniósł kwestię rodziny, ochrony dzieci i młodzieży przed "złymi wpływami", co - jak dodał - spotkało się z jego aprobatą.

Nawiązywał także do wypowiedzi Morawieckiego o zachowaniu tożsamości narodowej. Ocenił, że nowoczesne państwo nie jest państwem, w którym społeczeństwo ma się wyrzec tradycji.

Pan premier i Rada Ministrów dzisiaj dobrze spogląda w przyszłość i trafnie diagnozuje to, co wynika z różnego rodzaju przewidywań czy danych, które są także wskaźnikami przedstawionymi przez GUS - mówił prezydent.

Duda popiera zieloną politykę

Cieszą zapowiedzi pana premiera dotyczące tzw. zielonej polityki, dotyczące ochrony klimatu, dotyczące rozwijania polskiej energetyki, także w oparciu o odnawialne źródła energii i jej przekształcania. Planowane przekształcanie także miksu energetycznego, co jest zaplanowane w dalekosiężnej strategii energetycznej dla Polski - wskazał prezydent.

Andrzej Duda wyraził również zadowolenie, z faktu iż premier "mocno podkreślił kwestie walki z zanieczyszczeniem plastikiem Polski i całej kuli ziemskiej". Z aprobatą odniósł się do zapowiedzi ograniczania zużycia plastiku.

Cieszę się, że pan premier do tego nawiązał, że cały szereg działań będzie sprzyjał temu - powiedział.

Duda podkreślił, że: "potrzebna jest przede wszystkim edukacja, żebyśmy plastiku używali jak najmniej, bo on szkodzi środowisku. Konieczna jest i odpowiednia polityka i odpowiednia edukacja".

Równouprawnienie kobiet i sprawiedliwe państwo

Prezydent odniósł się do wypowiedzi Morawieckiego o równouprawnieniu kobiet. Jak podkreślił premier w expose: konieczne jest dążenie do równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za prace tego samego rodzaju.

Duda powiedział też, że cieszy go to, że premier "tak mocno zasygnalizował, iż nadal będziemy prowadzili politykę prorodzinną i że rodzina jest tą podstawową wspólnotą naszego społeczeństwa, na której barkach z jednej strony spoczywa tak bardzo mocno rozwój społeczeństwa, bo na niej spoczywa wychowanie dzieci".

Prezydent ucieszył się także ze słów premiera dotyczących budowy sprawiedliwego państwa. "Wymiar sprawiedliwości cały czas jeszcze boryka się tutaj ze złymi ocenami społecznymi. Chcemy tak go zmieniać, żeby również i te oceny za tymi zmianami się odpowiednio zmieniły. Chcemy, żeby ludzie uważali, że Polska jest państwem sprawiedliwym" - powiedział.