Zatrudniające około 2 tys. policjantów Centralne Biuro Śledcze wyprowadzi się z Komendy Głównej Policji. Nowa centrala CBŚ, której koszt szacuje się na około 60 mln zł, zostanie oddana do użytku prawdopodobnie w 2015 roku.

Mają to być dwa obiekty przy ulicy Podchorążych w Warszawie, gdzie w przeszłości stacjonowały Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW. Swoje siedziby mają tam m.in. Biuro Ochrony Rządu i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Trwają ekspertyzy budynków pod kątem wytrzymałości stropów. Jeżeli nie trzeba będzie ich przerabiać, to dokumentacja i remont pomieszczeń, do których przeprowadzi się CBŚ, zajmą mniej czasu. Mamy nadzieję, że w 2015 r. prace będą tam zakończone. Przy sprzyjających warunkach może być to nawet koniec roku 2014 - powiedział komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Zwolnione przez CBŚ pomieszczenia w komendzie głównej mają zająć pracownicy biura logistyki policji. Obecnie pracują w dzierżawionych od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych budynkach przy ulicy Domaniewskiej. Te zmiany mogłyby przynieść 9 mln zł oszczędności rocznie - powiedział Działoszyński.

Nadchodzą zmiany

W kwietniu stanowisko dyrektora CBŚ objął nadinsp. Igor Parfieniuk. Wtedy opublikowano też nowy regulamin Komendy Głównej Policji. Zadania Biura uzupełniono o zwalczanie handlu ludźmi i uprowadzeń dla okupu. Wyłączenie CBŚ ze struktur KGP i przekształcenie Biura w jednostkę podobną do komend wojewódzkich ma być następnym etapem reorganizacji komendy głównej, ale żeby do tego doszło, potrzebna jest zmiana ustawy o policji.

Według planów nieco zmieniłaby się nazwa CBŚ - stałoby się ono Centralnym Biurem Śledczym Policji (obecnie to Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji). W KGP jest niecałe 4,4 tys. stanowisk, z tego CBŚ liczy ok. 2 tys. osób. Po wydzieleniu Biuro ma zostać wzmocnione ponad 200 etatami z KGP. Wyłączenie CBŚ z KGP ma także zapewnić wzmocnienie pionu do walki z przestępczością gospodarczą.

Z najnowszego sprawozdania KGP z działalności CBŚ wynika, że w 2012 roku policjanci Biura rozbili 183 zorganizowane grupy przestępcze, które działały na terenie Polski. W prowadzonych sprawach zabezpieczono mienie o wartości ponad 248 mln zł.